®мαѕιн
مو قشنگمو قشنگ
®мαѕιн

شَــب بخیر. اِمشب. هم به دلَـم دروغ می گویم!

شَــب بخیر..
اِمشب.. هم به دلَـم دروغ می گویم!
شـب بی
نـه خـواب دارد ،
نـه خیر...


‌بخیرنیست

تبسـ ــم پاییــ ـز
مشاهده همه ی 7 نظر
مینا
مینا

هرگز #آرزو نکرده ام یک #ستاره درسراب آسمان شوم

هرگز #آرزو نکرده ام یک #ستاره درسراب آسمان شوم

هرگز نکرده ام
یک درسراب آسمان شوم
یا چو برگزیدگان
خامش فرشتگان شوم
هرگز از جدا نبوده ام
با ستاره نبوده ام

روی ایستاده ام
با تنم که مثل ساقهٔ
باد و آفتاب و آب را
می مکد که کند
ز میل
باروَر ز درد
روی خاک ایستاده ام
تا ستاره ها کنند
تا نسیمها کنند

از دریچه ام می کنم
جز طنین یک نیستم
نیستم
جز طنین یک ترانه نمی کنم
در فغان که پاکتر
از سکوت غمیست
جستجو نمی کنم
در که شبنمیست
روی تنم

بر جدار ام که زندگیست
با خط سیاه
کشیده اند
مردمان :
تیر خورده
واژگون
نقطه های پریده رنگ
بر حروف در هم
هر لبی که بر لبم رسید
یک ستاره بست
در که می نشست
روی یادگارها
پس چرا ستاره کنم ؟

این ترانهٔ
- دلپذیر ، دلنشین
پیش از این بیش از این


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

چنان ز روے تو در نور غوطہ خوردہ #شبم

چنان ز روے تو در نور غوطہ خوردہ

ڪہ صبح گر بدمد گویم این سیاهے چیست؟

ے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

چنان ز روے تو در نور غوطہ خوردہ #شبم

چنان ز روے تو در نور غوطہ خوردہ

ڪہ صبح گر بدمد گویم این سیاهے چیست؟

ے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

عمر بگذشت و #شب تاریک هجر آخر نشد

عمر بگذشت و تاریک هجر آخر نشد

یا کوتاه می بایست یا عمرم دراز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

چنان ز روے تو در نور غوطہ خوردہ #شبم

چنان ز روے تو در نور غوطہ خوردہ

ڪہ صبح گر بدمد گویم این سیاهے چیست؟

ے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

چنان ز روے تو در نور غوطہ خوردہ #شبم

چنان ز روے تو در نور غوطہ خوردہ #شبم

چنان ز روے تو در نور غوطہ خوردہ

ڪہ صبح گر بدمد گویم این سیاهے چیست؟

ے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید