خشکشویی آنلاین هلسا
خشکشویی آنلاین هلسا

خطر جدی مد و پوشاک لباس ها هنگامی

 لینک
خطر جدی مد و پوشاک لباس ها هنگامی

خطر جدی مد و پوشاک

لباس ها هنگامی که به زباله تبدیل شوند، به شدت محیط‌ زیست را آلوده میکنند.

تنوع مواد مورد استفاده در این صنعت، چالشهایی جدی برای محیط‌ زیست به وجود آورده.

صنعت مد دومین صنعت آلاینده محیط‌ زیست جهان است. بخش زیادی از لباسهایی که به زباله تبدیل میشوند، به طبیعت باز نمیگردند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید