لبیک یا حسین
لبیک یا حسین

دلگرمی‌های تو بال‌های منند چیزی بگو

دلگرمی‌های تو بال‌های منند چیزی بگو

دلگرمی‌های تو
بال‌های منند
چیزی بگو...

گاهی چنانم بی تو
که عبور سایه‌ای از کنارم
نگرانم می‌کند

مشاهده همه ی 2 نظر
Banoo
Banoo

بنویس بنویس و هراس مدار از آنکه غلط می‌افتد

بنویس بنویس و هراس مدار از آنکه غلط می‌افتد

بنویس
بنویس و هراس مدار
از آنکه غلط می‌افتد

بنویس و
پاک کن
همچون خدا که هزاران سال است
می‌نویسد و پاک می‌کند

و ما هنوز مانده‌ایم
در انتظار پاک شدن
و بر خود می‌لرزیم ...

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

می نویسم چونان زیبایی که صخره ها سر راهت ،

می نویسم چونان زیبایی
که صخره ها سر راهت ،
آب می شوند تا با تو راهی دریا شوند...

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

دلگرمی‌های تو بال‌های منند چیزی بگو

دلگرمی‌های تو بال‌های منند چیزی بگو

دلگرمی‌های تو
بال‌های منند
چیزی بگو...

گاهی چنانم بی تو
که عبور سایه‌ای از کنارم
 نگرانم می‌کندیار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

برای آنچه که دوستش داری از جان باید بگذری

برای آنچه که دوستش داری
از جان باید بگذری
بعد
می ماند زندگی
و آنچه که دوستش داشتی...


 

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
šε†αψεšh
مو قشنگمو قشنگ
šε†αψεšh

زنده باد آفتاب سحر که سرش را می چرخاند،

زنده باد آفتاب سحر
که سرش را می چرخاند،
پیدایت می کند
و تلالو اولش را
برای تو پست می کند،
زنده باد!


یادگـــارماندگـــار
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
šε†αψεšh
مو قشنگمو قشنگ
šε†αψεšh

زنده باد آفتاب سحر که سرش را می چرخاند،

زنده باد آفتاب سحر
که سرش را می چرخاند،
پیدایت می کند
و تلالو اولش را
برای تو پست می کند،
زنده باد!


مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
šε†αψεšh
مو قشنگمو قشنگ
šε†αψεšh

زنده باد آفتاب سحر که سرش را می چرخاند،

زنده باد آفتاب سحر
که سرش را می چرخاند،
پیدایت می کند
و تلالو اولش را
برای تو پست می کند،
زنده باد!


عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
šε†αψεšh
مو قشنگمو قشنگ
šε†αψεšh

زنده باد آفتاب سحر که سرش را می چرخاند،

زنده باد آفتاب سحر
که سرش را می چرخاند،
پیدایت می کند
و تلالو اولش را
برای تو پست می کند،
زنده باد!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید