Mahtuta
Mahtuta

آخرین‌ روزی‌ که‌ تو این‌ شهر لجن‌ از خواب‌ پامی‌شم‌

 لینک
آخرین‌ روزی‌ که‌ تو این‌ شهر لجن‌ از خواب‌ پامی‌شم‌

آخرین‌ روزی‌ که‌ تو این‌ شهر لجن‌ از خواب‌ پامی‌شم‌
پی‌ خورشید می‌گردم‌
آسمون‌خراشا آسمون‌ِ این‌ خراب‌ شده‌ رو گرفتن‌!
آخرین‌ روزی‌ که‌ صورتم‌ تو این‌ آب‌ لجن‌ می‌شورم‌
ریش‌ کسی‌ می‌زنم‌ که‌ دیگه‌ نمی‌شناسمش‌
تو راه‌رو موشا جولون‌ می‌دن‌
دماغم‌ بهم‌ می‌گه‌ آشغالا دارن‌ تو کوچه‌ می‌گندن‌
از طبقه‌ی‌ پایین‌ صدای‌ زرزره‌ بچّه‌ میاد!
آخرین‌ روزی‌ که‌ این‌ صدا به‌ گوشم‌ می‌خوره‌
من‌ برمی‌گردم‌ شهر خودمون‌
آخرین‌ روزی‌ که‌ تو این‌ هوای‌ سربی‌ نفس‌ می‌کشم‌
از ترافیک‌ ذلّه‌ می‌شم‌
دنیا رُ خاکستری‌ می‌بینم‌
آخرین‌ روزی‌ که‌ قهوه‌م‌ وایستاده‌ می‌خورم‌
به‌ آدمای‌ غریبه‌یی‌ که‌ دارن‌ می‌رن‌ سر کار
لبخند می‌زنم‌
این‌ شهر لعنتی‌ هیچّی‌ بهم‌ نداده‌!
خسته‌ام‌

خسته‌تر از اونم‌ که‌ بخوام‌ بازم‌ با این‌ شهر بجنگم‌
من‌ برمی‌گردم‌ شهر خودمون‌!
آخرین‌ روزی‌ که‌ لباس‌کار روغنیم‌ می‌پوشم‌
سر کار ساعت‌ می‌زنم‌!
فردا فلنگ‌ می‌بندم‌ می‌رم‌ طرفای‌ غروب‌
لم‌ می‌دم‌ کنار رادیو و تو خیال‌
دختر آوازه‌ خونی‌ که‌ صداش‌ پخش‌ می‌شه‌ رُ می‌بوسم‌
من‌ این‌جا رو تختم‌ دراز کشیدم‌ خیره‌ موندنم‌ به‌ سقف‌،
از طبقه‌ی‌ پایین‌ صدای‌ جیغ‌ بلند می‌شه‌ و
نمی‌دونم‌ کجای‌ رؤیام‌ غلط‌ از آب‌ در اومده‌!
این‌ آخرین‌ روزی‌ که‌
به‌ برگشتن‌ فکر می‌کنم‌

مشاهده همه ی 1 نظر
BARAA HAMAM
عاشقعاشق
BARAA HAMAM

#من تورا #دوست داشتم و #تو ديگرى را

تورا داشتم
و ديگرى را ...
يكنفر امد و دستانت را گرفت
يكنفر ، كه جايى بخشى از خودش را جا گذاشته بود.
هاى نصفه و نيمه
كه هركداممان قسمتى از خود را
در ديگری كرده ايم.
اين
پر از ست كه
اسمى را بى
با خود به خواهند برد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
#سروش#
خوشحالخوشحال
#سروش#

#من تورا #دوست داشتم و #تو ديگرى را

#من تورا #دوست داشتم و #تو ديگرى را

تورا داشتم
و ديگرى را ...
يكنفر امد و دستانت را گرفت
يكنفر ، كه جايى بخشى از خودش را جا گذاشته بود.
هاى نصفه و نيمه
كه هركداممان قسمتى از خود را
در ديگری كرده ايم.
اين
پر از ست كه
اسمى را بى
با خود به خواهند برد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

به وقتِ نیمه شب.، اينجا #دلتنگی


به وقتِ نیمه شب...،
اينجا
حاکمِ پریشانِ است
و من بی‌اختیار
رهسپارِ خیالِ أم
این چه است
که تمام نمیشود...؟!!

🌸🍃🍁

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♪♥ɓα૨αɳ♥♪
♪♥ɓα૨αɳ♥♪

#😍👐 گفتم #دلبر امشب از همیشه شب تره!

#😍👐
گفتم
امشب از همیشه شب تره!
انگاری یجور غمِ سنگین نشسته تو دلِ آسمون...
دستشو گذاشت تو دستم گفت:
آسمون همون ،
شهر همون ،
مردم همون ...
فقط کمی خسته ای ، دلتنگی!
با لبخند ملیحی سرشو برگردوند سمتم
و گفت ببین...
دستتو گرفتم ‌هنوزم دلگیرِ این شهر؟
لبخندم کش اومد،
گفتم هیچوقت زندگی دلگیر نمیشه
وقتی یکی همه جورِ حالتُ از بَر باشه ..

دلداده همیشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهگذر سایه ها
آروم و عادیآروم و عادی
رهگذر سایه ها

#بهترین_کتابهایی_که_خوانده_ام ديگر نمی تواند يکی مثل منديگر نمی تواند يکی مثل من پيدا کند،
اين جمله بسيار بی معنی و چرند است. کسی که شما را ترک يا اخراج کرده است، دنبال مثل شما نمی گردد . واضح است، اگر مثل شما را می خواست که خودتان بوديد!

📚شهر باریک
👤آیدا احدیانی
💟@dialecticofsolitude

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب حوزه انتخابیه #رباط_کریم و

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب حوزه انتخابیه #رباط_کریم و

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب

حوزه انتخابیه و :
✅ حسن نوروزی

حوزه انتخابیه و :
✅ سیداحمد رسولی‌نژاد

:
✅ فرهاد بشیری

حوزه انتخابیه و قدس:
✅ حسین حق‌وردی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب حوزه انتخابیه #رباط_کریم و

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب حوزه انتخابیه #رباط_کریم و

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب

حوزه انتخابیه و :
✅ حسن نوروزی

حوزه انتخابیه و :
✅ سیداحمد رسولی‌نژاد

:
✅ فرهاد بشیری

حوزه انتخابیه و قدس:
✅ حسین حق‌وردی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید