ماهستیم
خواب آلودخواب آلود
ماهستیم

درگیری لفظی میان شهرام همایون و فرشگرد +تصویر و فیلم

 لینک
درگیری لفظی میان شهرام همایون و فرشگرد +تصویر و فیلم

درگیری لفظی میان شهرام همایون و فرشگرد +تصویر و فیلم

اپوزسیون که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در انفعال کامل در برابر نظام ج.ا.ا قرار داشت، این روزها با حضور دونالد ترامپ در راس قدرت به تکاپو افتاده است تا بلکه از منافع مالی و سیاسی آن بهره مند شود. درگیری میان اپوزسیون موضوع چندان تازه ای نیست، مدیران و برنامه سازان شبکه های ماهواره ی پای ثابت درگیری ها بوده اند! دامنه این درگیری آنچنان است که توجه دیگر رسانه ها را نیز به خود جلب کرده ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید