✘حسین✘
✘حسین✘

نڪَاهم را ب فلق دوخته و راه افتادم #شهربه_شهر

نڪَاهم را ب فلق دوخته و راه افتادم



ڪه من برای دیدنت
جهان را زیر و رو ڪردم...!!!

❄️

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید