Siavash
Siavash

استوری های #شهره_قمر بازیگر نون به نرخ روز خور سینما و

استوری های #شهره_قمر بازیگر نون به نرخ روز خور سینما و

استوری های بازیگر نون به نرخ روز خور سینما و تلویزیون در حمایت از حکم اعدام سه جوان معترض❗️

❌ اگر عده ای به اینستا گزارش کنند که ایشان با آن استوری ها از قتل ۳ جوان حمایت کرده، حتما در پیجش را تخته می کنند. روزی نچندان دور مردم ایران حقتان را در حلقتان فرو خواهند کرد. در زمانی‌ که زیر دست و پای مردم ثروتمند ولی‌ فقیر نگاه داشته شده ایران التماس می‌کنید.

جنگ ما جنگ عقیده نیست، جنگ پسگیری کشور است

»

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید