☆طالب_حق☆
آروم و عادیآروم و عادی
☆طالب_حق☆

🍃 بســم رب الشهدا🍃 تلنگـــــــــــــرانــــــــــه 📝 گفت🔻

🍃 بســم رب الشهدا🍃 تلنگـــــــــــــرانــــــــــه 📝 گفت🔻

🍃 بســم رب الشهدا🍃
تلنگـــــــــــــرانــــــــــه
📝 گفت🔻
سرت رو بنداز پایین زندگیتو بکن
به هیچ چیز و هیچ کس هم فکر نکن، ما بی طرفیم، کار به کسی نداریم...

📝 گفتم🔻
زیارت عاشورا را خوانده ای...
دو دسته جمله دارد یا سلام یا لعن؛
جامعه هم دو دسته دارد...
مورد سلام اهل بیت(ع) و مورد لعنشان، یزیدیان
عاقبت هم دو دسته میشوند، بهشت و جهنم ، وسط ندارد.

📝 گفت 🔻
حتی بی طرف ها؟؟؟؟

📝 گفتم🔻
در زیارت عاشورا جوابت هست...
( و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله)
امام صادق (ع) آن بی طرف ها را هم لعن کرده...
البته زیاد هم بی طرف نبودند...
هر که در لشگر حسین (ع) نباشد
در محفل شراب باشد یا نماز...یزیدی است.

گفت🔻
زمانه عوض شده ، فرق کرده...

گفتم🔻
باز زیارت عاشورا جوابت را داده،
(و آخر تابع له علی ذلک)
تا آخرالزمان هر کسی مثل این ها باشد لعن شده..
قرار نیست که فامیلیش یزیدی باشد.

گفت🔻
با این حساب کل یوم عاشورا یعنی چه؟

گفتم🔻
یعنی حسین زمان و شمر امروزت را بشناسی.
در هیئتی که بوی استکبار ستیزی، نباشد ابن زیاد هم در آن هیئت سینه میزند.

گفت🔻
حسین زمان که در غیبت است؟

گفتم🔻
اگر میخواهیم کوفی نباشیم باید بدانیم تا حسین نیامده، مسلم ولی امر است.
👈 ببین چقدر گوش به فرمان ولی فقیه هستی...👉
پ.ن:
ما از مرگ میترسیم
چون پایان یافتن فرصت حیات را دوست نداریم
تنها راه جاودان شدن و زنده ماندن
است... ❤ ️

شهدا بهتر از ما در حال هستند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید