گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)

💢ما به دنیای پر از حادثه #عادت داریم

💢ما به دنیای پر از حادثه #عادت داریم

💢ما به دنیای پر از حادثه داریم...

{امروز یگان ویژه در بالاترین سطح آمادگی خود قرار دارد_با قانون شکنان برخورد میکنیم!}


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)

بی حجابی 🌱درست دیدن صورت مساله خودش بخش

بی حجابی

🌱درست دیدن صورت مساله خودش بخش مهمی از جواب را به همراه دارد.
یک عده میکنند.
اگر آقایان تذکر بدهند شروع میکنند به فحاشی و فیلمبرداری و مظلوم نمایی. آن آقا هم یا منفعل میشود یا اگر هر رفتاری انجام دهد چون یک طرف دعوا خانم است متهم است.
اگر خانمها تذکر بدهند طبیعتا عمدتا خانمهای چادری و محجبه تذکر میدهند طرف مقابل هم دعوا راه میاندازد و معرکه میگیرد و این زنان هم عمدتا محجوب به حیا هستند و سختشان است جلوی زن و مرد صدایشان بلند شود و با این و آن دعوا کنند. لذا ترجیح میدهند چیزی نگویند و حرمت خودشان حفظ شود.
اگر ماموران حکومتی وارد عمل شوند شروع میکنند به سر و صدا و مظلوم نمایی جلوی دیگران در مقابل حکومت و اینکه اینها به مردم فشار میآورند و همه در رنجند و فقط به حجاب گیر میدهند و امثالهم.

🌱دقیقا چه کنیم؟ ما هم فیلمبرداری کنیم؟ بحث را ناموسی میکنند که اینها از ناموس مردم فیلم برمیدارند. شماره ماشین یادداشت کنیم و پیامک کنیم خوب آن مجموعه ای که باید عمل کند حکومتی است و حکومت هم متهم است. تذکر لسانی هم که مشکلات بالا را دارد.

🌱آیا صورت مساله را درست تقریر کردم؟ نه. به نظرم درست تقریر نشده.

☘اولا این دعوا آیا صرفا است؟ یعنی آیا ما با مشتی هنجار شکن طرفیم؟ این اشتباه است کاملا روشن است که اراده سیاسی آمریکایی پشت داستان است. بحث نیست به عنوان یک مرض غربی بلکه یک تصمیم در مقابل ما است از جنس و تهدید. پشت سر این بازی است و های او.

☘چرا دشمن روی حجاب گیر داده؟ بی حجابی در ایران بیش از آنکه ناشی از بی عفتی باشد ناشی از است. میل به غرب و عدم احساس هویت اصلی ترین عامل بی حجابی در ایران است و الا اینجا زن ایرانی ذاتا عفیف است. انفعال در مقوله حجاب خروجیش توسعه بی حجابی و شکستن هنجار و حرمت اجتماعی حجاب است و این یعنی ناامنی دختران ما. این یعنی پیوست فرهنگی سند تربیتی . یعنی جامعه کمک کند تا دخترانی بی هویت داشته باشیم.

☘اما این پاسخ کافی نیست. به نظرم این داستان یک تاثیر کوتاه مدت دارد و آن مدد گرفتن از یک گسل و اجتماعی است و تبدیل آن به آشفتگی و شورشهای پراکنده. وجود این دو قطبی باعث شده صحنه منفعل باشد. یعنی شما اگر سفت هم جلوی این داستان بایستی و دعوا کنی به نفع طرف مقابل است چون او همین را میخواهد. دعوا و های اجتماعی.

☘ هر گناه اجتماعی قطعا تقریر روشن اجتماعی دارد. تقریر اجتماعی گناه، تبیین همان ضرری است که از قبل آن گناه به شخص من و شما میرسد. آیا این ضرر کاملا روشن و ملموس است؟ یا فقط میگوییم خدا گفته یا میگه؟ اینها برای توجیه سریع همه کافی نیست. الان اگر کسی یا در محیط سربسته بکشد قبل از اینکه بگوییم حرام است یا خلاف قانون است میگوییم برای من ضرر دارد و طرف منفعل میشود.

🌱خوب حالا چه کنیم؟

☘امثال و روی متمرکز شده اند. امثال نیز روی داستان کشف حجاب رضاخانی و متمرکز شده اند. من ایده به درد بخور دیگری ندیده ام در صحنه. اما اینها هم کافی نیست.

🌲پیشنهاد میکنم

✍اولا این قصه را در محافل حزب اللهی بنشینیم و حل کنیم. خوب به همه زوایایش فکر کنیم. بدون فهم دقیق صورت مساله کار خراب میشود.

✍ثانیا گفتمان سازی و تبلیغات را جدی بگیریم روشی که همیشه نزد فعالین صحنه مظلوم بوده. ببینید برای داستان یا حتی بستن ، چقدر گفتمان سازی ها کمک کننده است و فضا را به نفع ما میکند.

✍ثالثا توصیه میکنم بیشتر زنان تذکر بدهند. تذکرهای زنانی که مساله برایشان روشن است آفات کمتری دارد. بدون دعوا و از سر محبت و رفاقت با توجیهاتی که عرض میکنم. اگر طرف دعوا راه انداخت ادامه ندهند و بروند همین هم موثر است.

✍رابعا به لحاظ محتوا ی گفتمانی

۱.روی تربیت بچه هایمان متمرکز شویم. این را همه زود درک میکنند. عدم امنیت خانواده. و دختران مان.
۲.روی توهین شخص به و داشته های مان متمرکز شویم. و اینکه علت مشکلات کشور هم روی کار بودن یک عده آدمهایی است که اعتقاد زیادی به هویت خودی ندارند و هستند.
۳.روی این موضوع که اساسا این مساله را کسانی راه انداخته اند که تهدید و تحریم میکنند.
۴.روی آشوب طلبی و دو قطبی و دعوای اجتماعی اش کار کنیم. هنوز طعم تلخ ۸۸ در ذایقه ها است.

✍حالا در کنار این ها روش پیامک و پیگیری آن هم خوب است. نشانه اش هم اینکه این تنها روشی بود که خیلی ها را منفعل کرد و آه از نهادشان بلند کرد.

🌱درباره حوزویان منفعل و توجیه کننده و جاده صاف کن و صدا و سیمای بی خیال هم حرف هایی هست که فعلا بماند.
✍ علی مهدیان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alirza
مهربونمهربون
alirza

بی حجابی ߌᘯرست دیدن صورت مساله خودش بخش

بی حجابی ߌᘯرست دیدن صورت مساله خودش بخش

بی حجابی

ߌᘯرست دیدن صورت مساله خودش بخش مهمی از جواب را به همراه دارد.
یک عده میکنند.
اگر آقایان تذکر بدهند شروع میکنند به فحاشی و فیلمبرداری و مظلوم نمایی. آن آقا هم یا منفعل میشود یا اگر هر رفتاری انجام دهد چون یک طرف دعوا خانم است متهم است.
اگر خانمها تذکر بدهند طبیعتا عمدتا خانمهای چادری و محجبه تذکر میدهند طرف مقابل هم دعوا راه میاندازد و معرکه میگیرد و این زنان هم عمدتا محجوب به حیا هستند و سختشان است جلوی زن و مرد صدایشان بلند شود و با این و آن دعوا کنند. لذا ترجیح میدهند چیزی نگویند و حرمت خودشان حفظ شود.
اگر ماموران حکومتی وارد عمل شوند شروع میکنند به سر و صدا و مظلوم نمایی جلوی دیگران در مقابل حکومت و اینکه اینها به مردم فشار میآورند و همه در رنجند و فقط به حجاب گیر میدهند و امثالهم.

ߌᘯقیقا چه کنیم؟ ما هم فیلمبرداری کنیم؟ بحث را ناموسی میکنند که اینها از ناموس مردم فیلم برمیدارند. شماره ماشین یادداشت کنیم و پیامک کنیم خوب آن مجموعه ای که باید عمل کند حکومتی است و حکومت هم متهم است. تذکر لسانی هم که مشکلات بالا را دارد.

ߌᘢیا صورت مساله را درست تقریر کردم؟ نه. به نظرم درست تقریر نشده.

☘اولا این دعوا آیا صرفا است؟ یعنی آیا ما با مشتی هنجار شکن طرفیم؟ این اشتباه است کاملا روشن است که اراده سیاسی آمریکایی پشت داستان است. بحث نیست به عنوان یک مرض غربی بلکه یک تصمیم در مقابل ما است از جنس و تهدید. پشت سر این بازی است و های او.

☘چرا دشمن روی حجاب گیر داده؟ بی حجابی در ایران بیش از آنکه ناشی از بی عفتی باشد ناشی از است. میل به غرب و عدم احساس هویت اصلی ترین عامل بی حجابی در ایران است و الا اینجا زن ایرانی ذاتا عفیف است. انفعال در مقوله حجاب خروجیش توسعه بی حجابی و شکستن هنجار و حرمت اجتماعی حجاب است و این یعنی ناامنی دختران ما. این یعنی پیوست فرهنگی سند تربیتی . یعنی جامعه کمک کند تا دخترانی بی هویت داشته باشیم.

☘اما این پاسخ کافی نیست. به نظرم این داستان یک تاثیر کوتاه مدت دارد و آن مدد گرفتن از یک گسل و اجتماعی است و تبدیل آن به آشفتگی و شورشهای پراکنده. وجود این دو قطبی باعث شده صحنه منفعل باشد. یعنی شما اگر سفت هم جلوی این داستان بایستی و دعوا کنی به نفع طرف مقابل است چون او همین را میخواهد. دعوا و های اجتماعی.

☘ هر گناه اجتماعی قطعا تقریر روشن اجتماعی دارد. تقریر اجتماعی گناه، تبیین همان ضرری است که از قبل آن گناه به شخص من و شما میرسد. آیا این ضرر کاملا روشن و ملموس است؟ یا فقط میگوییم خدا گفته یا میگه؟ اینها برای توجیه سریع همه کافی نیست. الان اگر کسی یا در محیط سربسته بکشد قبل از اینکه بگوییم حرام است یا خلاف قانون است میگوییم برای من ضرر دارد و طرف منفعل میشود.

ߌᘮوب حالا چه کنیم؟

☘امثال و روی متمرکز شده اند. امثال نیز روی داستان کشف حجاب رضاخانی و متمرکز شده اند. من ایده به درد بخور دیگری ندیده ام در صحنه. اما اینها هم کافی نیست.

ߌ♾یشنهاد میکنم

✍اولا این قصه را در محافل حزب اللهی بنشینیم و حل کنیم. خوب به همه زوایایش فکر کنیم. بدون فهم دقیق صورت مساله کار خراب میشود.

✍ثانیا گفتمان سازی و تبلیغات را جدی بگیریم روشی که همیشه نزد فعالین صحنه مظلوم بوده. ببینید برای داستان یا حتی بستن ، چقدر گفتمان سازی ها کمک کننده است و فضا را به نفع ما میکند.

✍ثالثا توصیه میکنم بیشتر زنان تذکر بدهند. تذکرهای زنانی که مساله برایشان روشن است آفات کمتری دارد. بدون دعوا و از سر محبت و رفاقت با توجیهاتی که عرض میکنم. اگر طرف دعوا راه انداخت ادامه ندهند و بروند همین هم موثر است.

✍رابعا به لحاظ محتوا ی گفتمانی

۱.روی تربیت بچه هایمان متمرکز شویم. این را همه زود درک میکنند. عدم امنیت خانواده. و دختران مان.
۲.روی توهین شخص به و داشته های مان متمرکز شویم. و اینکه علت مشکلات کشور هم روی کار بودن یک عده آدمهایی است که اعتقاد زیادی به هویت خودی ندارند و هستند.
۳.روی این موضوع که اساسا این مساله را کسانی راه انداخته اند که تهدید و تحریم میکنند.
۴.روی آشوب طلبی و دو قطبی و دعوای اجتماعی اش کار کنیم. هنوز طعم تلخ ۸۸ در ذایقه ها است.

✍حالا در کنار این ها روش پیامک و پیگیری آن هم خوب است. نشانه اش هم اینکه این تنها روشی بود که خیلی ها را منفعل کرد و آه از نهادشان بلند کرد.

ߌᘯرباره حوزویان منفعل و توجیه کننده و جاده صاف کن و صدا و سیمای بی خیال هم حرف هایی هست که فعلا بماند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

بی حجابی 🌱درست دیدن صورت مساله خودش بخش

بی حجابی

🌱درست دیدن صورت مساله خودش بخش مهمی از جواب را به همراه دارد.
یک عده میکنند.
اگر آقایان تذکر بدهند شروع میکنند به فحاشی و فیلمبرداری و مظلوم نمایی. آن آقا هم یا منفعل میشود یا اگر هر رفتاری انجام دهد چون یک طرف دعوا خانم است متهم است.
اگر خانمها تذکر بدهند طبیعتا عمدتا خانمهای چادری و محجبه تذکر میدهند طرف مقابل هم دعوا راه میاندازد و معرکه میگیرد و این زنان هم عمدتا محجوب به حیا هستند و سختشان است جلوی زن و مرد صدایشان بلند شود و با این و آن دعوا کنند. لذا ترجیح میدهند چیزی نگویند و حرمت خودشان حفظ شود.
اگر ماموران حکومتی وارد عمل شوند شروع میکنند به سر و صدا و مظلوم نمایی جلوی دیگران در مقابل حکومت و اینکه اینها به مردم فشار میآورند و همه در رنجند و فقط به حجاب گیر میدهند و امثالهم.

🌱دقیقا چه کنیم؟ ما هم فیلمبرداری کنیم؟ بحث را ناموسی میکنند که اینها از ناموس مردم فیلم برمیدارند. شماره ماشین یادداشت کنیم و پیامک کنیم خوب آن مجموعه ای که باید عمل کند حکومتی است و حکومت هم متهم است. تذکر لسانی هم که مشکلات بالا را دارد.

🌱آیا صورت مساله را درست تقریر کردم؟ نه. به نظرم درست تقریر نشده.

☘اولا این دعوا آیا صرفا است؟ یعنی آیا ما با مشتی هنجار شکن طرفیم؟ این اشتباه است کاملا روشن است که اراده سیاسی آمریکایی پشت داستان است. بحث نیست به عنوان یک مرض غربی بلکه یک تصمیم در مقابل ما است از جنس و تهدید. پشت سر این بازی است و های او.

☘چرا دشمن روی حجاب گیر داده؟ بی حجابی در ایران بیش از آنکه ناشی از بی عفتی باشد ناشی از است. میل به غرب و عدم احساس هویت اصلی ترین عامل بی حجابی در ایران است و الا اینجا زن ایرانی ذاتا عفیف است. انفعال در مقوله حجاب خروجیش توسعه بی حجابی و شکستن هنجار و حرمت اجتماعی حجاب است و این یعنی ناامنی دختران ما. این یعنی پیوست فرهنگی سند تربیتی . یعنی جامعه کمک کند تا دخترانی بی هویت داشته باشیم.

☘اما این پاسخ کافی نیست. به نظرم این داستان یک تاثیر کوتاه مدت دارد و آن مدد گرفتن از یک گسل و اجتماعی است و تبدیل آن به آشفتگی و شورشهای پراکنده. وجود این دو قطبی باعث شده صحنه منفعل باشد. یعنی شما اگر سفت هم جلوی این داستان بایستی و دعوا کنی به نفع طرف مقابل است چون او همین را میخواهد. دعوا و های اجتماعی.

☘ هر گناه اجتماعی قطعا تقریر روشن اجتماعی دارد. تقریر اجتماعی گناه، تبیین همان ضرری است که از قبل آن گناه به شخص من و شما میرسد. آیا این ضرر کاملا روشن و ملموس است؟ یا فقط میگوییم خدا گفته یا میگه؟ اینها برای توجیه سریع همه کافی نیست. الان اگر کسی یا در محیط سربسته بکشد قبل از اینکه بگوییم حرام است یا خلاف قانون است میگوییم برای من ضرر دارد و طرف منفعل میشود.

🌱خوب حالا چه کنیم؟

☘امثال و روی متمرکز شده اند. امثال نیز روی داستان کشف حجاب رضاخانی و متمرکز شده اند. من ایده به درد بخور دیگری ندیده ام در صحنه. اما اینها هم کافی نیست.

🌲پیشنهاد میکنم

✍اولا این قصه را در محافل حزب اللهی بنشینیم و حل کنیم. خوب به همه زوایایش فکر کنیم. بدون فهم دقیق صورت مساله کار خراب میشود.

✍ثانیا گفتمان سازی و تبلیغات را جدی بگیریم روشی که همیشه نزد فعالین صحنه مظلوم بوده. ببینید برای داستان یا حتی بستن ، چقدر گفتمان سازی ها کمک کننده است و فضا را به نفع ما میکند.

✍ثالثا توصیه میکنم بیشتر زنان تذکر بدهند. تذکرهای زنانی که مساله برایشان روشن است آفات کمتری دارد. بدون دعوا و از سر محبت و رفاقت با توجیهاتی که عرض میکنم. اگر طرف دعوا راه انداخت ادامه ندهند و بروند همین هم موثر است.

✍رابعا به لحاظ محتوا ی گفتمانی

۱.روی تربیت بچه هایمان متمرکز شویم. این را همه زود درک میکنند. عدم امنیت خانواده. و دختران مان.
۲.روی توهین شخص به و داشته های مان متمرکز شویم. و اینکه علت مشکلات کشور هم روی کار بودن یک عده آدمهایی است که اعتقاد زیادی به هویت خودی ندارند و هستند.
۳.روی این موضوع که اساسا این مساله را کسانی راه انداخته اند که تهدید و تحریم میکنند.
۴.روی آشوب طلبی و دو قطبی و دعوای اجتماعی اش کار کنیم. هنوز طعم تلخ ۸۸ در ذایقه ها است.

✍حالا در کنار این ها روش پیامک و پیگیری آن هم خوب است. نشانه اش هم اینکه این تنها روشی بود که خیلی ها را منفعل کرد و آه از نهادشان بلند کرد.

🌱درباره حوزویان منفعل و توجیه کننده و جاده صاف کن و صدا و سیمای بی خیال هم حرف هایی هست که فعلا بماند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

🔴 روحانی که در جزیره #قشم جهت تفریح به سر می‌برد

🔴 روحانی که در جزیره جهت تفریح به سر می‌برد بعد از گذشت ۳ روز از وقوع سهمگین در گلستان، تنها یک تماس تلفنی با وزیر کشور انجام داده است!

🔻این درحالی است که برای توهین به علی مطهری کمتر از یک ساعت چند نامه دستوری به وزیر کشور، وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری نوشت تا با مسببان برخورد شود!

🔻تقریبا همه کارشناسان امنیتی به این باور رسیده‌اند که روحانی و دولت او، از روی می‌خواهند مردم را عصبانی کنند تا علیه نظام به خیابان آمده و کنند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohsen
خنگخنگ
mohsen

فرق نمیکند، ماجرا بر سر چیست؟ دعوا بر سر #آب یا

فرق نمیکند، ماجرا بر سر چیست؟ دعوا بر سر #آب یا

فرق نمیکند، ماجرا بر سر چیست؟ دعوا بر سر یا سپرده گذاران موسسه ، باشد یا قیمت و ، موضوع اصلی است

این منطق است، در آغوش ها طرح در را مطرح میکند. یعنی التهاب در گوشه گوشه کشور

شغل است. باشیم دهیم

نظرات برای این پست غیر فعال است
اویس
اویس

اتحاد "ستد" برای ضربه به ایران اسلامی از

اتحاد "ستد" برای ضربه به ایران اسلامی

از مثلث متحدان آشوب های اخیر ایران چه می دانید؟ + اسناد

*اگر به دنبال شناختن اضلاع آشوب های روزهای اخیر هستید حتما این مطلب را به صورت کامل مطالعه کنید/ وقتی شیعیان انگلیسی و داعش و شاهین نجفی متحد می شوند!!

توضیح بیشتر در:

http://oweis.ir/?p=39531

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اویس
اویس

اتحاد "ستد" برای ضربه به ایران اسلامی از

اتحاد "ستد" برای ضربه به ایران اسلامی

از مثلث متحدان آشوب های اخیر ایران چه می دانید؟ + اسناد

*اگر به دنبال شناختن اضلاع آشوب های روزهای اخیر هستید حتما این مطلب را به صورت کامل مطالعه کنید/ وقتی شیعیان انگلیسی و داعش و شاهین نجفی متحد می شوند!!

توضیح بیشتر در:

http://oweis.ir/?p=39531

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید