Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

می دانم در نهایت من و تنهایی باهم خواهیم

می دانم
در نهایت من و تنهایی
باهم خواهیم ماند
او سیگارش خاموش خواهد شد و
من نیز برای همیشه
خواهم خوابید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

بگو برایتان چه بگویم از خاک و خون کدام سرزمین؟

بگو برایتان چه بگویم
از خاک و خون کدام سرزمین؟
کدام حکایت و حیات آدمی؟
و من رد کدام اندوه را
به شما نشان دهم؟
و از روزن کدام راز گریه به درآیم؟
و از میان رگبار همه رنگ‌ها
کدام پرده را پیش آورم؟
و از روشنایی این همه آوا چراغ کدام زندگی را برافروزم؟
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♡MαԋƚαႦ ♡
ورزشکارورزشکار
♡MαԋƚαႦ ♡

در برابر باران شعرم برایت چتری خواهد شد. در

در برابر باران
شعرم برایت چتری خواهد شد.
در مقابل آفتاب
شعرم برایت خنکای نسیمی خواهد شد.
در سوز سرما
برایت آتشی خواهد شد.
و در ژرفای شب
چراغ دستانت!

هر وقت که دیدی
چتر و خنکای نسیمت نبود
هر وقت
آتش و چراغت نبود،
بدان
که شعرهایم غروب کرده‌اند و
من نیز تا همیشه مُرده‌ام...برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

در اینجا امشب کوه،شاعر است درخت،قلم دشت،کاغذ

در اینجا امشب
کوه،شاعر است
درخت،قلم
دشت،کاغذ
رود،جوهر است و
سنگ،نقطه
من هم که علامت تعجبم!

...بغض سرد...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

می دانم در نهایت من و تنهایی باهم خواهیم

می دانم
در نهایت من و تنهایی
باهم خواهیم ماند
او سیگارش خاموش خواهد شد و
من نیز برای همیشه
خواهم خوابید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

می‌دانم در نهایت من و تنهایی باهم خواهیم

می‌دانم
در نهایت من و تنهایی
باهم خواهیم ماند
او سیگارش خاموش خواهد شد
و من نیز
برای همیشه
خواهم خوابید...

♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

در اینجا امشب کوه،شاعر است درخت،قلم دشت،کاغذ

در اینجا امشب
کوه،شاعر است
درخت،قلم
دشت،کاغذ
رود،جوهر است و
سنگ،نقطه
من هم که علامت تعجبم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

می دانم در نهایت من و تنهایی باهم خواهیم

می دانم
در نهایت من و تنهایی
باهم خواهیم ماند
او سیگارش خاموش خواهد شد و
من نیز برای همیشه
خواهم خوابید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
احسان
احسان

من پاره پاره های تو را جمع خواهم

من
پاره پاره های تو را
جمع خواهم کرد
و خود در تو خواهم خفت💜
و تو در من خواهی رویید🌱

نظرات برای این پست غیر فعال است
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

می دانم در نهایت من و تنهایی باهم خواهیم

می دانم
در نهایت من و تنهایی
باهم خواهیم ماند
او سیگارش خاموش خواهد شد و
من نیز برای همیشه
خواهم خوابید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید