محمد
ورزشکارورزشکار
محمد

🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐 💐🌺💐 🌺💐 💐 #صله_رحم #امام_علی(ع)

 لینک

🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐
💐🌺💐
🌺💐
💐


(ع)

1️⃣اذا قطَعُوا الارحام جُعلَت الأموالُ فی أیدیِ الاشرار.

📌هرگاه (مردم) قطع رحم کنند، ثروت و اموال آن ها در دست اشرار قرار می گیرد.

📚الکافی،ج۲،ص۳۹۴


2️⃣منْ یَقبض یَدَهُ عن عَشیرتِهِ فانَّما یَقبِضُ یداً واحِدَهً عَنهُم و یُقبَضُ عنه أیدِی کَثیرهٌ منهم.

📌کسی که دست یاری و بخشش خویش را از خویشاوندانش دریغ بدارد، آن ها را از یک دست (یاری دهنده) محروم می سازد، ولی خود از یاری و بخشش دست های بسیاری بی بهره می ماند.

📚غررالحکم، ص ۴۰۷، ح ۹۳۳۴


3️⃣من أفضَلِ المُرُوّهِ صلَهُ الرّحم

📌صله رحم، از برترین جوانمردی ها است

📚غررالحکم، ص ۴۰۶، ح ۹۲۹۹»


4️⃣أنه تعالی یَصل مَن وصلِها و یَقطَعُ مَن قَطَعها و یَکرَم مَن أکرَمَها.

📌همانا خداوند متعال به کسی که صله رحم نماید، توجه و عنایت می کند و کسی که با خویشاوندان خود قطع رابطه کند، خداوند توجه خویش را از او سلب می نماید

📚غرر الحکم، ص ۴۰۶، ح ۹۲۹۰


5️⃣انَّ صلهَ الارحام لَمِن موجباتِ الاِسلام اِنَّ اللهَ سبحانَه أمَر بِإکرامِها.

📌همانا صله رحم از واجبات دین اسلام است و خداوند سبحان نسبت به اکرام ارحام و خویشان امر فرموده است.

📚غررالحکم، ص ۴۰۶، ح ۹۲۹۰

(ص)

6️⃣اذا ظَهَرَ العلمُ و احتُذِرَ العَمَل و ائْتَلَفَتِ الالسُنُ و اختَلَفَتِ القُلوبُ و تَقاطَعَتِ الأرحام هنالک لعنَهُم الله … .

📌زمانی که در جامعه ای علم گسترش یابد و به آن عمل نشود و زبان ها با هم موافق و دل ها با هم مخالف باشند و مردم با خویشاوندان (رحمی) خود قطع رابطه کنند، آن هنگام خشم و غضب الهی چنین آنان را فرا می گیرد که خداوند چشم و گوششان را کر و کور می گرداند

📚ثواب الاعمال، ص ۲۸۹


7️⃣انّ الرّحمهَ لا تنزِلُ عَلی قَومٍ فیهِم قاطِعُ رَحِمٍ.

📌رحمت (خدا) بر قومی که در میان آنان قطع رحم کننده باشد، نازل نمی شود.

📚کنز العمال، ح ۶۹۷۸


(ع)

8️⃣ما مِنْ خُطْوَهٍ أحبُّ الی اللهِ من خُطْوَتین: خُطْوَهٌ یُسَرُّ بِها صفَّا فی سبیلِ الله تعالی وَ خُطوَهٌ الی ذی رَحم قاطعٍ.

📌دو گام نزد خداوند، محبوب ترین گام هاست؛ گامی در راه خدا برای تحقق لشکر اسلام (برای جهاد) برداشته شود و گامی به سوی خویشاوندی که با انسان قطع رابطه کرده است.

📚بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۸۷

راه عشق💕

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید