مهربونمهربون
@eliyas1

🔸طرح فرار مغزها ! 🔹همزمان با اینکه امارات

🔸طرح فرار مغزها ! 🔹همزمان با اینکه امارات

🔸طرح فرار مغزها !

🔹همزمان با اینکه امارات تصویب می‌کنه صدهزار برنامه‌نویس استخدام بشه، ایران طرحی رو تصویب می‌کنه که صدهزار برنامه‌نویس رو فراری می‌ده.

توییت طراح و مدیر استارتاپ اجتماعی کارزار

مشاهده همه ی 1 نظر