شرکت مهندسی بی دی بی
شرکت مهندسی بی دی بی

موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید * قطعات بتنی

 لینک
موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید * قطعات بتنی

موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید

* قطعات بتنی پیش ساخته
* قطعات بتنی پیش/پس تنیده
* تعمیر و اجرای بتن های کف سازی
* بتن های سازه ای و غیر سازه ای
* ترمیم و اجرای دال های بتنی و دال های افقی
* بتن ریزی در هوای سرد
* نیاز به باز شدن سریع قالب ها

www.bdb.ir/ضدیخ-فاقد-کلراید/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شرکت مهندسی بی دی بی
شرکت مهندسی بی دی بی

موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید * قطعات بتنی

 لینک
موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید * قطعات بتنی

موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید

* قطعات بتنی پیش ساخته
* قطعات بتنی پیش/پس تنیده
* تعمیر و اجرای بتن های کف سازی
* بتن های سازه ای و غیر سازه ای
* ترمیم و اجرای دال های بتنی و دال های افقی
* بتن ریزی در هوای سرد
* نیاز به باز شدن سریع قالب ها

www.bdb.ir/ضدیخ-فاقد-کلراید/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شرکت مهندسی بی دی بی
شرکت مهندسی بی دی بی

موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید * قطعات بتنی

 لینک
موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید * قطعات بتنی

موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید

* قطعات بتنی پیش ساخته
* قطعات بتنی پیش/پس تنیده
* تعمیر و اجرای بتن های کف سازی
* بتن های سازه ای و غیر سازه ای
* ترمیم و اجرای دال های بتنی و دال های افقی
* بتن ریزی در هوای سرد
* نیاز به باز شدن سریع قالب ها

www.bdb.ir/ضدیخ-فاقد-کلراید/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شرکت مهندسی بی دی بی
شرکت مهندسی بی دی بی

موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید * قطعات بتنی

 لینک
موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید * قطعات بتنی

موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید

* قطعات بتنی پیش ساخته
* قطعات بتنی پیش/پس تنیده
* تعمیر و اجرای بتن های کف سازی
* بتن های سازه ای و غیر سازه ای
* ترمیم و اجرای دال های بتنی و دال های افقی
* بتن ریزی در هوای سرد
* نیاز به باز شدن سریع قالب ها

www.bdb.ir/ضدیخ-فاقد-کلراید/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شرکت مهندسی بی دی بی
شرکت مهندسی بی دی بی

موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید * قطعات بتنی

 لینک
موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید * قطعات بتنی

موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید

* قطعات بتنی پیش ساخته
* قطعات بتنی پیش/پس تنیده
* تعمیر و اجرای بتن های کف سازی
* بتن های سازه ای و غیر سازه ای
* ترمیم و اجرای دال های بتنی و دال های افقی
* بتن ریزی در هوای سرد
* نیاز به باز شدن سریع قالب ها

www.bdb.ir/ضدیخ-فاقد-کلراید/

مشاهده همه ی 1 نظر
شرکت مهندسی بی دی بی
شرکت مهندسی بی دی بی

موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید * قطعات بتنی

 لینک
موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید * قطعات بتنی

موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید

* قطعات بتنی پیش ساخته
* قطعات بتنی پیش/پس تنیده
* تعمیر و اجرای بتن های کف سازی
* بتن های سازه ای و غیر سازه ای
* ترمیم و اجرای دال های بتنی و دال های افقی
* بتن ریزی در هوای سرد
* نیاز به باز شدن سریع قالب ها

www.bdb.ir/ضدیخ-فاقد-کلراید/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شرکت مهندسی بی دی بی
شرکت مهندسی بی دی بی

موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید * قطعات بتنی

 لینک
موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید * قطعات بتنی

موارد مصرف ضدیخ بدون کلراید

* قطعات بتنی پیش ساخته
* قطعات بتنی پیش/پس تنیده
* تعمیر و اجرای بتن های کف سازی
* بتن های سازه ای و غیر سازه ای
* ترمیم و اجرای دال های بتنی و دال های افقی
* بتن ریزی در هوای سرد
* نیاز به باز شدن سریع قالب ها

www.bdb.ir/ضدیخ-فاقد-کلراید/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کلینیک بتن ایران
کلینیک بتن ایران

ضد یخ بتن کلینیک بتن ایران (Antifreeze for concrete) با کد

ضد یخ بتن کلینیک بتن ایران (Antifreeze for concrete) با کد محصول MTOANTIFREEZE یک افزودنی ضد یخ بتن برای بتن مسلح و تـرکیبى از مـواد معدنى و آلـى بر پایه نیتروژنی می باشد. درساخت این ضد یخ بتن مسلح بدون کلراید به هیچ عنوان از مواد کلرایدی استفاده نشده است. مواد نیتروژنی و کلسیم نیتروژنی در ضد یخ بتن بعنوان موادی که بازدارنده خوردگی می باشند مطرح شده است. بتن ریزی در هوای سرد با استفاده از این ضد یخ بتن امکان پذیر است. قابل ذکر می باشد با وجود استفاده از این ضد یخ بتن و یا هرگونه ضد یخ بتن درهنگام بتن ریزی در هوای سرد، رعایت الزامات بتن ریزی در هوای سرد و آیین نامه ای نباید فراموش شود.

در حقیقت استفاده از ضد یخ بتن یک اقدام تکمیلی است و باید تمهیدات بتن ریزی در هوای سرد همانند کیورینگ و دیگر عوامل رعایت شود.

برای استفاده صحیح و مشاوره برای نوع و چگونکی استفاده از ضد یخ بتن می توانید با کارشناسان کلینیک بتن ایران در این رابطه مشاوره نمایید.

ویژگی های ضد یخ بتن کلینیک بتن ایران - ضد یخ بتن مسلح تولیدی کلینیک بتن ایران حاوی کلرید نمی باشد و براساس بهترین مواد معرفی شده و استاندارد برای ساخت بتن های مسلح طراحی شده است. به علت غلظت بالای این ضد یخ بتن با کمترین میزان مصرف ضد یخ بتن به نتیجه مطلوب و بدون عوارض جانبی نزدیک شوید. بالارفتن سرعت هیدراتاسیون، افزایش حرارت زایی بتن، پایین آمدن نقطه انجماد و تسریع زمان گیرش اولیه از خصوصیات مهم این ضد یخ بتن است.

بسته بندی ضد یخ بتن کلینیک بتن ایران - ضد یخ بتن کلینیک بتن ایران به صورت فله یا در گالن های 20و25کیلوگرمی و بنا به درخواست مشتری تا پالت های یک تنی قابل تحویل است.

روش و میزان مصرف ضد یخ بتن - میزان مصرف ضد یخ بتن رابطه مستقیم با دمای محیط عیار سیمان مصرفی و خصوصیات آن دارد و مى بایست توجه شود که در محاسبه دماى محیط حداقل دمائى که ممکن باید ملاک محاسبه قرار گیرد. ضد یخ بتن را به مقدار 1% الی5% وزن سیمان مصرفی به می باشد. جهت راهنمایی اولیه برای تست های مربوطه می توان از جدول زیر کمک گرفته شود.لطفا جهت دریافت نمودار و جداول ضد یخ بتن با ما تماس بگیرید

میتوان ضد یخ بتن را قبل از مصرف بتن به تراک میکسر اضافه کرد که در این صورت باید میزان مصرف ضد یخ بتن را از آب مصرفی در بچینگ کاسته باشید. دما میزان مصرف ضد یخ بتن برحسب در صد وزن سیمان مصرفی عیار 300 عیار 350 عیار 400 0تا5 - 2.5% 2% 1.5% 5 - تا10 - 3.5% 3% 2% 10 - تا 15 - 5% 4% 3% میزان مصرف ضد یخ بتن.

جهت دریافت قیمت ضدیخ بتن و سایر محصولات با شرکت کلینیک بتن ایران تماس بگیرید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کیمیکس
کیمیکس

ضدیخ بتن چیست؟ دما نقش قابل توجهی در

 لینک
ضدیخ بتن چیست؟ دما نقش قابل توجهی در

ضدیخ بتن چیست؟

دما نقش قابل توجهی در میزان دوام و مقاومت نهایی بتن دارد. ضدیخ بتن بعنوان یک عامل تعدیل کننده اثرات مخرب شرایط جوی بر بتن عمل میکند . انواع ضدیخ بتن با کاهش زمان گیرش بتن و افزایش سرعت واکنش هیدراتاسیون که یک واکنش گرمازا می باشد امکان تکمیل واکـنش را فراهـم می سازد و همچنین از مانـدن آب اضافی در بتن و یخ زدن بتن و عوارض ناشی از آن جلوگیری میکند از سوی دیگرنیز ترکیبات ضدیخ بتن دمای انجماد فاز مایع بتن را کاهش میدهد و از جداشدگی وآب انداختن بتن جلوگیری میکند. مواد افزودنی ضد یخ بتن جهت جلوگیری ازیخ زدن بتن درشرایط آب وهوایی سرد و به منظور اجتناب ازوقفه در بتن ریزی در دماهای پایین در مخلوهای بتنی مورد استفاده قرار می گیرند . استفاده از ضدیخ بتن برای رساندن مقاومت بتن به مقاومت موردنظر درشرایط آب وهوایی سرد موردنیازاست. انواع ضدیخ بتن در دو نوع ضدیخ مایع و ضد یخ پودری به عنوان ضد یخ بتن یا ضد یخ ملات تولید می شود. برای جلوگیری از خوردگی میلگردها در بتن های مسلح می بایست از ضد یخ بتن کیمیکس بدون کلراید با فرمولاسیون ویـژه استفاده گردد . استفاده از ضدیخ بتن مسلح سلامت میلگردها را تضمین میکند.
باید توجه داشت که عملکردضدیخ بتن در داخل بتن معنا پیدا میکند و منظور از ضد یخ بتن ماده افزودنی شتاب‌دهنده واکنش آب و سیمان است.
علیرغم کمک افزودنی ضد یخ بتن مسلح بدون کلراید و تمامی انواع ضد یخ های بتن به بتن ریزی در آب و هوای سرد و مناطق سردسیر ، رعایت الزامات بتن ریزی در هوای سرد و رعایت شرائط آیین نامه ای الزامی است. باید به خاطر داشت مصرف ضد یخ بتن فقط یک اقدام تکمیلی است و نباید اهمیت تمهیدات بتن ریزی مانند نگهداری بتن ، کیورینگ و دیگر عوامل توجیه شده برای بتن ریزی در شرایط آب وهوای سرد را از نظر دور داشت .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کیمیکس
کیمیکس

بتن ریزی درسرما دما در میزان هیدراتاسیون سیمان

 لینک
بتن ریزی درسرما دما در میزان هیدراتاسیون سیمان

بتن ریزی درسرما

دما در میزان هیدراتاسیون سیمان تاثیر می گذارد , دمای پایین هیدراتاسیون را متوقف و در نتیجه مقاومت بتن را تضعیف می کند سخت شدن و کسب مقاومت بتن در درجه حرارت پایین آرامتر صورت می گیرد و می تواند موجب یخزدگی بتن شود, لذا محافظت از بتن در مقابل هوای سرد تا مدتی پس از بتن ریزی ضروری است.
در بیشتر روشهایی که برای محافظت از بتن در مقابل هوای سرد مورد استفاده قرار می گیرد از حرارت حاصل از واکنش در درون بتن طی دوران سفت شدن بهره گرفته می شود. لذا این حرارت تنها موقعی می تواند مورد استفاده واقع شود که درجه حرارت بتن در زمان بتنریزی آنقدر بالا باشد که امکان بروز و پیدایش سریع واکنش هیدراتاسیون میسر گردد. برای این منظور هرگز نباید درجه حرارت بتن در زمان بتن ریزی از ۵ درجه سانتیگراد پایینتر باشد , نیل به این مقصود مستلزم وجودحداقل درجه حرارت۱۰ درجه سانتیگراد درداخل دستگاه میکسریا تریلی های مخصوص حمل ونقل بتن می باشد.
معمولا” بهترین راه برای بالا بردن دمای بتن تازه استفاده ازآب گرم درزمان مخلوط نمودن می باشد . باید اطمینان حاصل نمود که شن وماسه مصرفی درزمان ورود به مخلوط کن کاملا خشک بوده و فاقد هر گونه آب منجمد شده یا قطعات یخ باشد چرا که حرارت لازم برای ذوب نمودن اینگونه شن وماسه برابر حرارت لازم برای بالا بردن همان حجم آب از درجه حرارت صفر تا هشتاد درجه سانتی گراد خواهد بود. به بیان دیگر شن و ماسه باید دور از رطوبت وهمراه با پوشش نگهداری شوند. باید بخاطر داشت که آب گرم باید قبل از سیمان وارد مخلوط کن شود تا حرارت آن در برخورد با جدار مخلوط کن شن وماسه محتوی آن تنزل نماید درغیر اینصورت پس از برخورد سیمان با آب گرم , مخلوط به طور ناگهانی سفت خواهد شد.
حتی اگر بتن در مقابل یخبندان طی ساعات اولیه سفت شدن مورد محافظت قرار گیرد باز هم کسب مقاومت آن در شرایط آب وهوائی سرد به آهستگی صورت خواهد گرفت استفاده از افزودنی های تسریع کننده گیرش بتن درشرایط آب وهوایی سرد( بسته به میزان دمای زمان اجرا و مرحله بتن ریزی از جمله انواع ضدیخ بتن (KX-AntiFZ), زودگیر بتن (KX-Shot), شاتکریت , هوازای بتن(KX-Air) , روان کننده زودگیربتن(KX-Plast A) , فوق روان کننده زودگیر بتن(KX-Flow A), ژل ضدیخ بتن (َKX-AFP) و…) بسیار موثر می باشد چرا که ترکیبات موجود در این مواد عمل هیدراتاسیون را سرعت بخشیده ودر عین حال امکان انجام کامل واکنش را فراهم می نمایند در نتیجه درساعات گیرش اولیه بتن به مقاومت بالاتری خواهد رسید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید