راهپیمایی اربعین، پیشران و مقدمه ظهور گزاره فوق را

راهپیمایی اربعین، پیشران و مقدمه ظهور
گزاره فوق را بیش از ما، صهیونیست ها و آل سعود باور بلکه بدان یقین پیدا کرده اند. اربعین نه تنها باعث وحدت شیعیان، که باعث وحدت مسلمانان جهان بلکه باعث وحدت تمام ادیان جهان است.
اربعین مقدمه ظهور است چراکه با هیچ منطق بشری نمی توان ۳۰ میلیون انسان را در یک موقعیت زمانی و مکانی محدود جای داد که همه با هم همدل و همراه و همزبان شده و هیچ گزند و آسیبی به یکدیگر نمی رسانند و چنان امن و امانی برقرار است که هیچ زن تنهایی احساس ترس و عدم امنیت نمی کند و هیچ گرسنه و تشنه ای نیست که بدان طریق راه پیدا کند اما گرسنه و تشنه باقی بماند. اربعین قطره ای از اقیانوس ظهور است. ثانیه ای از قرن های پس از ظهور است. نسیمی از طوفان ظهور است.
اربعین را دشمنان عمیقا درک کرده اند و برای همین هر ساله در هفته های منتهی به اربعین در ایران و عراق و لبنان و سوریه، شر و فتنه به پا می کنند. اگر مردم جهان و منطقه و بخصوص ایران و عراق بدانند درچه زمانی هستند و راهپیمایی اربعین چه اهمیتی دارد، غوغا و ولوله ای به پا می کردند.

ملت های جهان را آگاه کنید که اتفاق بزرگ به ما بسیار نزدیک شده است و تاریخ بشر به حساس ترین لحظات خود نزدیک شده است و این بشارت نه تنها به جوانان بلکه به سالخوردگان هم می باشد.

عاشقان مهدی و دلبختگان حسین علیه السلام این متن را به زبان های زنده جهان ترجمه و منتشر نمایند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید