پویا عبدموخر
پویا عبدموخر

جذابیت ظاهری یک ویژگی نسبی است که از نظر هر فردی

جذابیت ظاهری یک ویژگی نسبی است که از نظر هر فردی می‌تواند متفاوت باشد. ممکن است شخصی از نظر شما جذاب و از نظر فردی دیگر جذابیتی نداشته باشد اما تمایل به دوست داشته شدن و یا پذیرفته شدن در همه ما وجود دارد. بنابراین اینکه بتوانید در نگاه بقیه جذابیت ظاهری داشته باشید، یک احساس رضایت برای شما به همراه خواهد داشت. اغلب مردم فکر می‌کنند برای آنکه جذاب باشند باید کارهای بزرگی انجام دهند اما شما می‌توانید با انجام برخی کارهای ساده و کوچک در نگاه دیگران فردی جذاب و باشخصیت جلوه کنید. عوامل موثر در جذابیت افراد به سه بخش کلی جذابیت ظاهری، جذابیت رفتاری و جذابیت گفتاری تقسیم می‌شود. در این مقاله ما به مسئله جذابیت ظاهری به اختصار می‌پردازیم پس همراه ما باشید.

منبع: ظاهر جذاب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید