فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

این که مرا سوی تو می کشد عشق نیست

این که مرا سوی تو می کشد عشق نیست

این که مرا سوی تو می کشد
عشق نیست...
شکوه توست...
و انچه مرا به انتخاب تو برمی‌انگیزد ،
نیاز تن من میست ...
یگانگی ارواح و اندیشه های ماست .😌💞


❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
••••●●❥
•••●❥
••●❥ 🍃💋💜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

هَشت میلیارد آدم توو جهان هست بعد من فقط

هَشت میلیارد آدم توو جهان هست بعد من فقط

هَشت میلیارد آدم توو جهان هست
بعد
من فقط
به تـ‌و
نیاز دارمـ...


❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
••••●●❥
•••●❥
••●❥ 🍃💋💜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

✧چیـزی بـگو ✧بیـن خـودمان باشـد ✧مثلاً یڪ دوستت

✧چیـزی بـگو ✧بیـن خـودمان باشـد ✧مثلاً یڪ دوستت

✧چیـزی بـگو
✧بیـن خـودمان باشـد
✧مثلاً یڪ دوستت دآرمــ
✧وسـط آغـوشم ...🍃🌸


❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
••••●●❥
•••●❥
••●❥ 🍃💋💜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

بودن یکی که بتونی خوشی هاتو باهاش تقسیم کنی از خود

بودن یکی که بتونی خوشی هاتو باهاش تقسیم کنی از خود

بودن یکی که بتونی خوشی هاتو باهاش تقسیم کنی از خود خوشی ها مهم تره🙂


❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
••••●●❥
•••●❥
••●❥ 🍃💋💜

مشاهده همه ی 2 نظر
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

ᴹᵞ ᵂᴵˢᴴ ᴵˢ ᵀᴴᴬᵀ ᵞᴼᵁ ᵂᴵᴸᴸ ᴬᴸᵂᴬᵞˢ ᴮᴱ ᴹᴵᴺᴱ

ᴹᵞ ᵂᴵˢᴴ ᴵˢ ᵀᴴᴬᵀ ᵞᴼᵁ ᵂᴵᴸᴸ ᴬᴸᵂᴬᵞˢ ᴮᴱ ᴹᴵᴺᴱ

ᴹᵞ ᵂᴵˢᴴ ᴵˢ ᵀᴴᴬᵀ
ᵞᴼᵁ ᵂᴵᴸᴸ ᴬᴸᵂᴬᵞˢ ᴮᴱ ᴹᴵᴺᴱ
"آرزوم اینه که همیشه مال من باشی"😚❤️


❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
••••●●❥
•••●❥
••●❥ 🍃💋💜

مشاهده همه ی 4 نظر
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

سواد نمی‌خواهد بنویس دوستت دارم مثل شاگردِ کلاسِ اول،

سواد نمی‌خواهد بنویس دوستت دارم مثل شاگردِ کلاسِ اول،

سواد نمی‌خواهد
بنویس دوستت دارم
مثل شاگردِ کلاسِ اول،
پشتِ سَرت بی‌انتها تکرار میکنم❣


❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
••••●●❥
•••●❥
••●❥ 🍃💋💜

مشاهده همه ی 3 نظر
--✯ستــ ـارگـــان✯→-▂▃▄▅▆▇█▓▒░sadaf░▒▓█▇▆▅▄▃▂
--✯ستــ ـارگـــان✯→-▂▃▄▅▆▇█▓▒░sadaf░▒▓█▇▆▅▄▃▂

چشم اش درشت موی کمندش به رنگِ شب از

چشم اش درشت موی کمندش به رنگِ شب از

چشم اش درشت
موی کمندش به رنگِ شب
از عاملینِ خلقِ همین عاشقانه ها
لب مثنوی . گونه غزل
دست ها بلور
روح اش همیشه سبز و دل اش
با ترانه ها دختـر
همان حادثه که دوست داری اش ..
آرامش و عشق و غـزل
یادگاری اش ..
حتی خیالِ بودنِ او سبز میکند
وقتی میانِ حال و هوایت
نداری اش ...

زنـدگی چـوبی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید