مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄ ﺩﻟـــﻢ ﺑــﺮﺍﯾﺖ ﺗــﻨﮓ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــت… ﺗــﻨﮓ ﮐــﻪ ﻣــﯿﮕﻮﯾــﻢ

┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄ ﺩﻟـــﻢ ﺑــﺮﺍﯾﺖ ﺗــﻨﮓ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــت… ﺗــﻨﮓ ﮐــﻪ ﻣــﯿﮕﻮﯾــﻢ
..

┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄
ﺩﻟـــﻢ ﺑــﺮﺍﯾﺖ ﺗــﻨﮓ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــت…
ﺗــﻨﮓ ﮐــﻪ ﻣــﯿﮕﻮﯾــﻢ …
ﻧــﻪ ﻣــﺜﻞ ﺗــﻨﮕﯽ ﭘــﯿﺮﺍﻫﻦ …
ﺩﻟــﺘﻨــﮕﯽ ﻣــﻦ …
ﺷــﺒﯿﻪ ﺣــﺎﻝ ﻧــﻬﻨﮕﯽ ﺍﺳــﺖ …
ﮐــﻪ ﺑــﺠﺎﯼ ﺍﻗــﯿﺎﻧﻮﺱ …
ﺍﻭ ﺭﺍ …
ﺩﺭ ﺗــﻨﮓ ﻣــﺎﻫﯽ ﺍﻧــﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ …
ﺩﻟـــﻢ ﺑــﺮﺍﯾﺖ ﺗــﻨﮓ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ …
ﺍﯾــﻦ ﯾــﻌﻨﯽ …
ﺭﯾــﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ …
ﺩﻡ ﻭ ﺑــﺎﺯﺩﻡ ﻧﻔــﺴﻬﺎﯼ ﺗــﻮ ﺭﺍ …
ﮐـــﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ

ســـرای شــادی
نظرات برای این پست غیر فعال است
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

دوستت دارم .❣ و همین جمله ی خبری کوتاه ❣

دوستت دارم .❣ و همین جمله ی خبری کوتاه ❣

دوستت دارم ...❣
و همین جمله ی خبری کوتاه ❣
خلاصه ی تمام عاشقانه های ❣
جهان است ...💕💕
↝♥️

ســـرای شــادی
نظرات برای این پست غیر فعال است
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

#عزیز_دلم ❣ بیان احساسم تو چند خط کار سختیه❣

#عزیز_دلم ❣ بیان احساسم تو چند خط کار سختیه❣


بیان احساسم تو چند خط کار سختیه❣
فقط بدون که هر روزم با تو روز عشقه❣
بدون که دنیامی ، وجودمی ❣
زندگیمی ....❣
بدون که با دنیا عوضت نمیکنم❣
و بیشتر از اونیکه تو ذهنته❣
و تصور میکنی ،❣
‌دارم 💕💕

↝ ♥️

ســـرای شــادی
نظرات برای این پست غیر فعال است
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

می نویسم ؛ دلتنگم و با هیچڪسم میل

می نویسم ؛ دلتنگم و با هیچڪسم میل

می نویسم ؛
دلتنگم و با هیچڪسم
میل سخن نیست ، ولی بدون ..
یعنی به جز تو


↝ ♥️

ســـرای شــادی
نظرات برای این پست غیر فعال است
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

نمیدونم چی شد یهو از کجا وارد زندگیم شدی

نمیدونم چی شد یهو از کجا وارد زندگیم شدی

نمیدونم چی شد
یهو از کجا وارد زندگیم شدی
فقط میدونم
هیچکس برام تو نمیشه
تو خاص ترین فرد زندگیمی❤️


↝ ♥️

ســـرای شــادی
نظرات برای این پست غیر فعال است
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

عشق موندگارم❣ عزیز دلم❣ همدم من❣ هم نفسم❣

عشق موندگارم❣ عزیز دلم❣ همدم من❣ هم نفسم❣

عشق موندگارم❣
عزیز دلم❣
همدم من❣
هم نفسم❣
زیباترین ام❣
فرشته قلبم❣
مهربانم❣
همه هستی ام❣
همه زندگی ام❣
فقط تو هستی و تو …❤️

↝ ♥️

ســـرای شــادی
نظرات برای این پست غیر فعال است