ذهنیک
ذهنیک

دلیل بر روی یک #پا ایستادن #فلامینگوها آن هم تا ساعتها

دلیل بر روی یک #پا ایستادن #فلامینگوها آن هم تا ساعتها

دلیل بر روی یک ایستادن آن هم تا ساعتها به دلیل کاهش تلاش آنهاست اعضای سکون گرانشی به پرنده کمک می‌کند تا در حالی که روی پایی به نازکی نی ایستاده است، وزن خود را تحمل و تعادل خود را حفظ کند.
خاص این پرنده، طرز ایستادن ماهرانه و نیروی جاذبه با هم ترکیب شده تا این توانایی را برای فراهم کند. جالب است بدانید ایستادن طولانی مدت شامل قفل شدن استخوان‌‌ها در خاصی نمی‌شود؛ آناتومی منحصر به‌فرد فلامینگو لازمه این حالت است.ذهنیک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید