ماهستیم
خواب آلودخواب آلود
ماهستیم

مصاحبه رضا پهلوی در واشنگتن انستیتو چه نتیجه ای به دنبال

 لینک
مصاحبه رضا پهلوی در واشنگتن انستیتو چه نتیجه ای به دنبال

مصاحبه رضا پهلوی در واشنگتن انستیتو چه نتیجه ای به دنبال داشت!؟

رضا پهلوی که در طول سال های قبل در انفعال کامل بود با روی کارآمدن دونالد ترامپ جان دوباره گرفت و فعالیت های سیاسی خود را دوباره از سر گرفت، ملاقات با مقام های سیاسی کاخ سفید و حضور در محافل سیاسی و مصاحبه بخشی از فعالیت رضا پهلوی است. در همین باره باید به حضور اخیر وی در اندیشکده واشنگتن انستیتو اشاره کرد، اظهارات رضا پهلوی انتقادهای گسترده ی را به دنبال داشته است. نکته جالب توجه اینکه حتی اپوزسیون نیز او را به دلیل بیان چند مطالب درباره ایران مورد انتقاد قرار داده است…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید