گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)
مشاهده همه ی 3 نظر
⚘λπιժ❥پــࢪیسـا؎عزیزم‍ ٺـ໑لدٺ‌مباࢪڬ☄‌♾
ناراحتناراحت
⚘λπιժ❥پــࢪیسـا؎عزیزم‍ ٺـ໑لدٺ‌مباࢪڬ☄‌♾

[ چقدر‌قرارِزنده‌بمونيم‌كه‌مثل‌فرشته‌ها‌رفتار‌كنيم؟ اصلا‌فرشته‌رو‌بيخيال‌ديدين‌ميگن‌عه زشت

[ چقدر‌قرارِزنده‌بمونيم‌كه‌مثل‌فرشته‌ها‌رفتار‌كنيم؟
اصلا‌فرشته‌رو‌بيخيال‌ديدين‌ميگن‌عه زشته‌خانوم‌باش‌يكم .
چنوقت‌پيش‌داشتم‌با‌مامان‌بزرگم‌حرف‌ميزدم
‌برگشت‌گفت‌از‌وسط‌كوچِه‌كه‌داشتم بازى‌ميكردم‌منو‌آوردن‌گذاشتن‌بغل دست‌ِبابابزرگت‌گفتن‌بگو‌بله‌منم گفتم بله :)*
يهو‌به‌خودم‌اومدم‌ديدم‌مادر‌شدم يادم‌رفت‌بچگياموهمش‌#بُزرگ بودم‌ولى‌تو‌
بزرگ‌نشو‌مادر‌لذت‌ببر‌هركى‌هم‌بهت حرف‌زد‌بگو‌م#عقل ندارم‌شما بروعاقل‌باش‌بزارما زندگيمونو‌بكنيم .
اصلاسرِ‌همين‌حرفشه‌كه‌
من‌دوباره دارم‌رو‌لبه‌جدول‌راه‌ميرم وزانوهام‌باز‌كبود‌شده‌انقدر‌زمين خوردم ^^
خلاصه‌كه‌
هوا‌پَسه#بچه تا‌ميتونى‌بزرگ نشو : )🙂🌼 ]

سـتــارگـــان
مشاهده همه ی 2 نظر
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•
قاطیقاطی
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•

مݩ دگـر #هیـچ ندارم ڪه به یغما ببرے

مݩ دگـر ندارم
ڪه به یغما ببرے

بُرده اے↓

مرا،
مرا،
را هم...

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید