پَـرے‌ݫآد•••❤
پَـرے‌ݫآد•••❤

من زیستنم قصه ی مردم شده است

من زیستنم قصه ی مردم شده است

یک وسط زندگیم گم شده است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

من،، اشک نخواهم ریخت. این،، بغض خدا دادیست

من،،
اشک نخواهم ریخت...
این،،
بغض خدا دادیست ...
عادت به خودم دارم!!
افسردگیم عادیست...


💫

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید