مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

در دامِ تو محبوسم در دست تو مغلوبم وز

در دامِ تو محبوسم در دست تو مغلوبم وز

در دامِ تو محبوسم
در دست تو مغلوبم
وز ذوق تو مدهوشم
در وصف تو حیـرانم...
🍁🍁🍁

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است