Rad007
آروم و عادیآروم و عادی
Rad007

#محمود_کریمی 📷عکس کمتر دیده

#محمود_کریمی 📷عکس کمتر دیده

📷عکس کمتر دیده شده از (نفر دوم از راست) در کنار پدر و برادر شهیدش

حاج نقی کریمی؛ پدر محمود کریمی در سال ۱۳۶۱ در عملیات فتح‌المبین مفقودالاثر شد و برادرش داوود در سال ۱۳۶۵ به شهادت رسید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Rad007
آروم و عادیآروم و عادی
Rad007

#عکس عکس زیرخاکی از بزرگان سینما!

#عکس عکس زیرخاکی از بزرگان سینما!
عکس زیرخاکی از بزرگان سینما!

از راست اساتید آقایان : زنده نام جمشید ‎مشایخی ، محمدعلی ‎کشاورز ، علی ‎نصیریان ، پرویز ‎کاردان ، اسماعیل ‎شنگله
سال : ۱۳۴۱

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مشکوکمشکوک
@shabroo_20

می پرسی: شادی چیست ؟ می گویم: بودنه با تو

می پرسی: شادی چیست ؟ می گویم: بودنه با تو

می پرسی: شادی چیست ؟
می گویم: بودنه با تو
می پرسی: اندوه چیست ؟
می گویم: نبودنت
می پرسی: زندگی چیست ؟
زندگی چیست ؟
می گویم: رها شدن درون لحظه های با تو بودن
بیرون، زیر آفتاب بهاری
دو دوست سر بر شانه ی یکدیگر........های خودم❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis Nazari
Hadis Nazari

متن نوشته مال دوستان هست 😇 #مذهبی


متن نوشته مال دوستان هست 😇
بودم
کارم شده بود چیک و چیک!📸
سلفی و یهویی..🏻

🎆عکس های مختلف با و !🏻

🍂من و دوستم یهویی توی کافی شاپ
🍁من و زهرا یهویی
🌵من و خواهرم یهویی سرخه حصار🎈
لبخند با عشوه های ریز دخترکانه..😌

😿دقت میکردم که حتما چال لپم نمایان شود در تمامی عکسها..😇

کامنتهایم یک در میان احسنت و فتبارک الله احسن الخواهر!👏
دایرکت هایم پرشده بود از تعریف و تجمید ها😻

🍀از نظر خودم کارم اشتباه نبود🙌
چرا که داشتم ؛ را میکردم!✌️

🌝کم کم در عکسهایم رنگ و لعاب ها بالا گرفت تعداد ها هم خدا بدهد برکت!😶
کلافه از این صف طویل مزاحمت...😞


‼یکبار از خودم جویا شدم چیست علت؟!❓
چشمم خورد به کتابی..📚
رویش نشسته بود خروارها خاک ..

❎هاا کردم.. و خاکها پرید از هر طرف.. " " بود عنوان زیر خاکی من...📚

🌟ابراهیم هادی خودمان..😊
همان گل پسر خوشتیپ..😍
چارشانه و هیکل روی فرم و اخلاق ورزشی..❤

🌺شکست نفس خود را..🙅🏻
شیک پوشی را بوسید و گذاشت کنج خانه.. ساک ورزشی اش هم تبدیل شد به کیسه پلاستیکی!👊👏

👈رفتم سراغ اینستا و پستها📱
نگاهی انداختم به کامنتها🙄
۸۰درصدش جنس بود!!!👱🏻

💢با احسنت ها و درودهای فراوان!👏
لابه لای کامنتها چشمم خورد به حرفهای نسبتا بودار برادرها!🙌

دایرکت هایم که بماند!♨
⛔عجب لبخند ملیحی..😺
📛عجب حجب و ...😼

انگار پنهان شده بود پشت این حرفهای نسبتا ساده 😏
عجب هلویی..🍑
عجب قند و نباتی ای جان!😙

از خودم بدم امد😖
شرمسار شدم از اینهمه و ..😔
شهید کجا و من کجا!🙄⁉⁉

باید نفس را قربانی میکردم..😔
پا گذاشتم روی نفس و خواستم کمی بشوم شبیه ‌ها...🎈

💯پست ها را حذف کردم و نوشتم ، از و ...😇

💖 ....❤️

مــلکـــهـــ تنهـــاییـــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis Nazari
Hadis Nazari

متن نوشته مال دوستان هست 😇 #مذهبی


متن نوشته مال دوستان هست 😇
بودم
کارم شده بود چیک و چیک!📸
سلفی و یهویی..🏻

🎆عکس های مختلف با و !🏻

🍂من و دوستم یهویی توی کافی شاپ
🍁من و زهرا یهویی
🌵من و خواهرم یهویی سرخه حصار🎈
لبخند با عشوه های ریز دخترکانه..😌

😿دقت میکردم که حتما چال لپم نمایان شود در تمامی عکسها..😇

کامنتهایم یک در میان احسنت و فتبارک الله احسن الخواهر!👏
دایرکت هایم پرشده بود از تعریف و تجمید ها😻

🍀از نظر خودم کارم اشتباه نبود🙌
چرا که داشتم ؛ را میکردم!✌️

🌝کم کم در عکسهایم رنگ و لعاب ها بالا گرفت تعداد ها هم خدا بدهد برکت!😶
کلافه از این صف طویل مزاحمت...😞


‼یکبار از خودم جویا شدم چیست علت؟!❓
چشمم خورد به کتابی..📚
رویش نشسته بود خروارها خاک ..

❎هاا کردم.. و خاکها پرید از هر طرف.. " " بود عنوان زیر خاکی من...📚

🌟ابراهیم هادی خودمان..😊
همان گل پسر خوشتیپ..😍
چارشانه و هیکل روی فرم و اخلاق ورزشی..❤

🌺شکست نفس خود را..🙅🏻
شیک پوشی را بوسید و گذاشت کنج خانه.. ساک ورزشی اش هم تبدیل شد به کیسه پلاستیکی!👊👏

👈رفتم سراغ اینستا و پستها📱
نگاهی انداختم به کامنتها🙄
۸۰درصدش جنس بود!!!👱🏻

💢با احسنت ها و درودهای فراوان!👏
لابه لای کامنتها چشمم خورد به حرفهای نسبتا بودار برادرها!🙌

دایرکت هایم که بماند!♨
⛔عجب لبخند ملیحی..😺
📛عجب حجب و ...😼

انگار پنهان شده بود پشت این حرفهای نسبتا ساده 😏
عجب هلویی..🍑
عجب قند و نباتی ای جان!😙

از خودم بدم امد😖
شرمسار شدم از اینهمه و ..😔
شهید کجا و من کجا!🙄⁉⁉

باید نفس را قربانی میکردم..😔
پا گذاشتم روی نفس و خواستم کمی بشوم شبیه ‌ها...🎈

💯پست ها را حذف کردم و نوشتم ، از و ...😇

💖 ....❤️

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 2 نظر
Hadis Nazari
Hadis Nazari

متن نوشته مال دوستان هست 😇 #مذهبی


متن نوشته مال دوستان هست 😇
بودم
کارم شده بود چیک و چیک!📸
سلفی و یهویی..🏻

🎆عکس های مختلف با و !🏻

🍂من و دوستم یهویی توی کافی شاپ
🍁من و زهرا یهویی
🌵من و خواهرم یهویی سرخه حصار🎈
لبخند با عشوه های ریز دخترکانه..😌

😿دقت میکردم که حتما چال لپم نمایان شود در تمامی عکسها..😇

کامنتهایم یک در میان احسنت و فتبارک الله احسن الخواهر!👏
دایرکت هایم پرشده بود از تعریف و تجمید ها😻

🍀از نظر خودم کارم اشتباه نبود🙌
چرا که داشتم ؛ را میکردم!✌️

🌝کم کم در عکسهایم رنگ و لعاب ها بالا گرفت تعداد ها هم خدا بدهد برکت!😶
کلافه از این صف طویل مزاحمت...😞


‼یکبار از خودم جویا شدم چیست علت؟!❓
چشمم خورد به کتابی..📚
رویش نشسته بود خروارها خاک ..

❎هاا کردم.. و خاکها پرید از هر طرف.. " " بود عنوان زیر خاکی من...📚

🌟ابراهیم هادی خودمان..😊
همان گل پسر خوشتیپ..😍
چارشانه و هیکل روی فرم و اخلاق ورزشی..❤

🌺شکست نفس خود را..🙅🏻
شیک پوشی را بوسید و گذاشت کنج خانه.. ساک ورزشی اش هم تبدیل شد به کیسه پلاستیکی!👊👏

👈رفتم سراغ اینستا و پستها📱
نگاهی انداختم به کامنتها🙄
۸۰درصدش جنس بود!!!👱🏻

💢با احسنت ها و درودهای فراوان!👏
لابه لای کامنتها چشمم خورد به حرفهای نسبتا بودار برادرها!🙌

دایرکت هایم که بماند!♨
⛔عجب لبخند ملیحی..😺
📛عجب حجب و ...😼

انگار پنهان شده بود پشت این حرفهای نسبتا ساده 😏
عجب هلویی..🍑
عجب قند و نباتی ای جان!😙

از خودم بدم امد😖
شرمسار شدم از اینهمه و ..😔
شهید کجا و من کجا!🙄⁉⁉

باید نفس را قربانی میکردم..😔
پا گذاشتم روی نفس و خواستم کمی بشوم شبیه ‌ها...🎈

💯پست ها را حذف کردم و نوشتم ، از و ...😇

💖 ....❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis Nazari
Hadis Nazari

متن نوشته مال دوستان هست 😇 #مذهبی


متن نوشته مال دوستان هست 😇
بودم
کارم شده بود چیک و چیک!📸
سلفی و یهویی..🏻

🎆عکس های مختلف با و !🏻

🍂من و دوستم یهویی توی کافی شاپ
🍁من و زهرا یهویی
🌵من و خواهرم یهویی سرخه حصار🎈
لبخند با عشوه های ریز دخترکانه..😌

😿دقت میکردم که حتما چال لپم نمایان شود در تمامی عکسها..😇

کامنتهایم یک در میان احسنت و فتبارک الله احسن الخواهر!👏
دایرکت هایم پرشده بود از تعریف و تجمید ها😻

🍀از نظر خودم کارم اشتباه نبود🙌
چرا که داشتم ؛ را میکردم!✌️

🌝کم کم در عکسهایم رنگ و لعاب ها بالا گرفت تعداد ها هم خدا بدهد برکت!😶
کلافه از این صف طویل مزاحمت...😞


‼یکبار از خودم جویا شدم چیست علت؟!❓
چشمم خورد به کتابی..📚
رویش نشسته بود خروارها خاک ..

❎هاا کردم.. و خاکها پرید از هر طرف.. " " بود عنوان زیر خاکی من...📚

🌟ابراهیم هادی خودمان..😊
همان گل پسر خوشتیپ..😍
چارشانه و هیکل روی فرم و اخلاق ورزشی..❤

🌺شکست نفس خود را..🙅🏻
شیک پوشی را بوسید و گذاشت کنج خانه.. ساک ورزشی اش هم تبدیل شد به کیسه پلاستیکی!👊👏

👈رفتم سراغ اینستا و پستها📱
نگاهی انداختم به کامنتها🙄
۸۰درصدش جنس بود!!!👱🏻

💢با احسنت ها و درودهای فراوان!👏
لابه لای کامنتها چشمم خورد به حرفهای نسبتا بودار برادرها!🙌

دایرکت هایم که بماند!♨
⛔عجب لبخند ملیحی..😺
📛عجب حجب و ...😼

انگار پنهان شده بود پشت این حرفهای نسبتا ساده 😏
عجب هلویی..🍑
عجب قند و نباتی ای جان!😙

از خودم بدم امد😖
شرمسار شدم از اینهمه و ..😔
شهید کجا و من کجا!🙄⁉⁉

باید نفس را قربانی میکردم..😔
پا گذاشتم روی نفس و خواستم کمی بشوم شبیه ‌ها...🎈

💯پست ها را حذف کردم و نوشتم ، از و ...😇

💖 ....❤️

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پَـریـزاد♡_^
پَـریـزاد♡_^

ب بعضیام باس گفت: تو با کسایی #عکس


ب بعضیام باس گفت:
تو با کسایی میگیری ک ما بهشون میگیم
برو کنار تو عکس نیفتی😒😂

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گالری عکس حیوانات
گالری عکس حیوانات

برای دیدن مطالب بیشتر از دنیای حیوانات به آدرس زیر مراجعه

برای دیدن مطالب بیشتر از دنیای حیوانات به آدرس زیر مراجعه

برای دیدن مطالب بیشتر از دنیای حیوانات به آدرس زیر مراجعه فرمایید
┘◄ https://pormatlab.com/animalsبرای دیدن مطالب بیشتر از دنیای حیوانات به آدرس زیر مراجعه فرمایید
┘◄ https://pormatlab.com/animalsبرای دیدن مطالب بیشتر از دنیای حیوانات به آدرس زیر مراجعه فرمایید
┘◄ https://pormatlab.com/animals


عکس شماره 30

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید