سایت دانلودی و پستی شمال فورکیا
سایت دانلودی و پستی شمال فورکیا

دانش آموزآمریکایی که به 17 زبان صحبت می کند

دانش آموزآمریکایی که به 17 زبان صحبت می کند

دانش آموزآمریکایی که به 17 زبان صحبت می کند

این دانش آموز به 17 زبان دنیا صحبت می کند و در مصاحبه به زبان فارسی این شعر را خواند:
زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد
از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سایت دانلودی و پستی شمال فورکیا
سایت دانلودی و پستی شمال فورکیا

دانش آموزآمریکایی که به 17 زبان صحبت می کند

دانش آموزآمریکایی که به 17 زبان صحبت می کند

دانش آموزآمریکایی که به 17 زبان صحبت می کند

این دانش آموز به 17 زبان دنیا صحبت می کند و در مصاحبه به زبان فارسی این شعر را خواند:
زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد
از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امپراطور ###بلوچستان
ناراحتناراحت
امپراطور ###بلوچستان

نشید زیبای تالشی و فارسی تقدیم به همه دوستان عزیز و

نشید تالشی

نشید زیبای تالشی و فارسی تقدیم به همه دوستان عزیز و مهربان

مشاهده همه ی 4 نظر
اویس
اویس

افغانستانی ها دیگر فارس نیستند! + عکس *اقدام

افغانستانی ها دیگر فارس نیستند! + عکس

*اقدام قابل تامل و عجیب مسئولین همایش اربعین در مراسم افتتاحیه!

توضیح بیشتر در:

http://oweis.ir/?p=38805

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اویس
اویس

افغانستانی ها دیگر فارس نیستند! + عکس *اقدام

افغانستانی ها دیگر فارس نیستند! + عکس

*اقدام قابل تامل و عجیب مسئولین همایش اربعین در مراسم افتتاحیه!

توضیح بیشتر در:

http://oweis.ir/?p=38805

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید