Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

چون شکست آینه، حیرت صدبرابر می‌شود

چون شکست آینه، حیرت صدبرابر می‌شود

بی‌سبب خود را شکستم تا ببینم کیستم

Avaz-e ghoo
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

دردِدل کردن برای چشم ظاهربین خطاست

دردِدل کردن برای چشم ظاهربین خطاست

آنچه با آئینه خواهم گفت آهی دیگر است

Avaz-e ghoo
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

جز خودم هیچکسی در غم تنهایی من

جز خودم هیچکسی در غم تنهایی من

مثل فواره سرِ گریه به دامان نگرفت

Avaz-e ghoo
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

یک عمر جدایی به هوای نفسی وصل

یک عمر جدایی به هوای نفسی وصل

گیرم که جوان گشت زلیخا، به چه قیمت؟

Avaz-e ghoo
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

عقل با دل روبه‌رو شد صبح دلتنگی بخیر

عقل با دل روبه‌رو شد صبح دلتنگی بخیر

عقل بر میگشت راهی را که دل پیموده بود

Avaz-e ghoo
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

در توبه مرا گفت که برگیر شرابی

در توبه مرا گفت که برگیر شرابی

ساقی تو که خود بیشتر از خلق خرابی

Avaz-e ghoo
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

زنده‌ایم اما از این رنجی ڪه نامش زندگیست

زنده‌ایم اما از این رنجی ڪه نامش زندگیست

غیر تڪراری ملال آور چه باقی مانده است

Avaz-e ghoo
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

تمنای وفاداری مرا هرگز نبود از تو

تمنای وفاداری مرا هرگز نبود از تو

ولی ای بی‌وفا از بی‌وفا هم انتظاری هست

Avaz-e ghoo
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید