◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
لوسلوس
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

ای کشتی جان! حوصله کن میرسد آن‌روز

ای کشتی جان! حوصله کن میرسد آن‌روز

روزی که تو را نیز به دریا بسپارم

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
لوسلوس
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

مثل ِیک کاخ ِقدیمی پُرم از خاطره‌ها

مثل ِیک کاخ ِقدیمی پُرم از خاطره‌ها

ترسم از زخم ِ زبانهای پس از ویرانی‌ست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
لوسلوس
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

از یاد ببر قصه‌ی ما را هم از امروز

از یاد ببر قصه‌ی ما را هم از امروز

درباره‌ی ما هرچه شنیدی نشنیدی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
لوسلوس
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

‌توان گفتن آن راز جاودانی نیست! تصوری هم از آن

‌توان گفتن آن راز جاودانی نیست!
تصوری هم از آن باغ ارغوانی نیست!

پُر از هراس و امیدم، که هیچ حادثه‌ای
شبیه آمدن عشق ناگهانی نیست

ز دست عشق به جز خیر بر نمی‌آید
وگرنه پاسخ دشنام، مهربانی نیست!

درخت‌ها به من آموختند: فاصله‌ای
میان عشق زمینی و آسمانی نیست

به روی آیینه‌ی پُر غبار من بنویس:
بدون عشق جهان جای زندگانی نیست

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید