◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
آروم و عادیآروم و عادی
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

شبِ شعری ست مشاعره ی لب هایمان شاید زیباترین

شبِ شعری ست
مشاعره ی لب هایمان
شاید زیباترین غزلم را
روی لبانِ تو بسرایم ...

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
آروم و عادیآروم و عادی
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

شبِ شعری ست مشاعره ی لب هایمان شاید زیباترین

شبِ شعری ست
مشاعره ی لب هایمان
شاید زیباترین غزلم را
روی لبانِ تو بسرایم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
آروم و عادیآروم و عادی
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

شبِ شعری ست مشاعره ی لب هایمان شاید زیباترین

شبِ شعری ست
مشاعره ی لب هایمان
شاید زیباترین غزلم را
روی لبانِ تو بسرایم ...

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید