به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه #فضایی ایران ، معاون وزیر و

 لینک
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه #فضایی ایران ، معاون وزیر و

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ایران ، معاون وزیر و رئیس آژانس فضایی ایران و رئیس پژوهشکده تحقیقات فضایی ، جلساتی با مدیر بخش و مدیران پروژه برگزار کردند، در این جلسه، از اجرای پروژه‌های های ناهید ۱، ناهید ۲، پارس ۱ و پارس ۲ ارائه نمودند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ذهنیک
ذهنیک

ذهنیک : #دانشمندان #استرالیایی به رهبری یک #محقق #ایرانی ، #موفق

 لینک
ذهنیک : #دانشمندان #استرالیایی به رهبری یک #محقق #ایرانی ، #موفق

ذهنیک : به رهبری یک ، به ساخت ‌ای شدند که قادر به تبدیل به و برعکس، بنا به دستور کاربر، است. تنها کاری که شما باید بکنید، تنظیم دمای آن است.
این ماده انتخابی راه مناسبی برای محافظت در مقابل پرتوهای است
.ذهنیک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید