Toska
Toska

دوستم گفت یه سئوال تو که این همه پست میزاری

دوستم گفت
یه سئوال تو که این همه پست میزاری ، زر میزنی، سر مردومو می خوری
کاش یکمم درس می خوندی
گفتم همین مردم اگه بیکار نباشن خودشون بشینن درس بخوننن به کاراشون برسن
پستایه منم نمی سرن زر زرایه من و بخونن
میکنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis Nazari
آروم و عادیآروم و عادی
Hadis Nazari

🌟یک وقت‌هایی، 🌟باید #خودت را به "بی‌خیالی" بزنی

🌟یک وقت‌هایی،
🌟باید را به "بی‌خیالی" بزنی
🌟بیخیال تمام آدم‌هایی که ندارند!
🌟بیخیال تمام کارهایی کـه می‌خواستی بشود ،
🌟بی‌خیال هرکس که امروز "وارد" زندگی‌ات شد و فردا رفت!
🌟بیخیالِ تلاش‌های بی‌نتیجه‌ات
🌟دوست داشتن‌های بی‌ثمرت، وقتی کسی دوستت ندارد نکن!
🌟وقتی کسی برایت وقت ندارد خودت را به زور در برنامه‌هایش !

🍃« زندگی همین است»🍃
🌟شاید، تو برای همه بگذاری
🌟ولی قرار نیست که: همه داشته
🌟باشند و برایت داشته باشند...
🌟شاید که بهانه‌هایشان برای فرار تو را نکند
🌟گاهی فقط باید بزنی و رد شوی...
🌟بگذار فکر کنند نفهمیدی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis Nazari
آروم و عادیآروم و عادی
Hadis Nazari

🌟یک وقت‌هایی، 🌟باید #خودت را به "بی‌خیالی" بزنی

🌟یک وقت‌هایی،
🌟باید را به "بی‌خیالی" بزنی
🌟بیخیال تمام آدم‌هایی که ندارند!
🌟بیخیال تمام کارهایی کـه می‌خواستی بشود ،
🌟بی‌خیال هرکس که امروز "وارد" زندگی‌ات شد و فردا رفت!
🌟بیخیالِ تلاش‌های بی‌نتیجه‌ات
🌟دوست داشتن‌های بی‌ثمرت، وقتی کسی دوستت ندارد نکن!
🌟وقتی کسی برایت وقت ندارد خودت را به زور در برنامه‌هایش !

🍃« زندگی همین است»🍃
🌟شاید، تو برای همه بگذاری
🌟ولی قرار نیست که: همه داشته
🌟باشند و برایت داشته باشند...
🌟شاید که بهانه‌هایشان برای فرار تو را نکند
🌟گاهی فقط باید بزنی و رد شوی...
🌟بگذار فکر کنند نفهمیدی!

مشاهده همه ی 9 نظر
Hadis Nazari
آروم و عادیآروم و عادی
Hadis Nazari

🌟یک وقت‌هایی، 🌟باید #خودت را به "بی‌خیالی" بزنی

🌟یک وقت‌هایی،
🌟باید را به "بی‌خیالی" بزنی
🌟بیخیال تمام آدم‌هایی که ندارند!
🌟بیخیال تمام کارهایی کـه می‌خواستی بشود ،
🌟بی‌خیال هرکس که امروز "وارد" زندگی‌ات شد و فردا رفت!
🌟بیخیالِ تلاش‌های بی‌نتیجه‌ات
🌟دوست داشتن‌های بی‌ثمرت، وقتی کسی دوستت ندارد نکن!
🌟وقتی کسی برایت وقت ندارد خودت را به زور در برنامه‌هایش !

🍃« زندگی همین است»🍃
🌟شاید، تو برای همه بگذاری
🌟ولی قرار نیست که: همه داشته
🌟باشند و برایت داشته باشند...
🌟شاید که بهانه‌هایشان برای فرار تو را نکند
🌟گاهی فقط باید بزنی و رد شوی...
🌟بگذار فکر کنند نفهمیدی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis Nazari
آروم و عادیآروم و عادی
Hadis Nazari

🌟یک وقت‌هایی، 🌟باید #خودت را به "بی‌خیالی" بزنی

🌟یک وقت‌هایی،
🌟باید را به "بی‌خیالی" بزنی
🌟بیخیال تمام آدم‌هایی که ندارند!
🌟بیخیال تمام کارهایی کـه می‌خواستی بشود ،
🌟بی‌خیال هرکس که امروز "وارد" زندگی‌ات شد و فردا رفت!
🌟بیخیالِ تلاش‌های بی‌نتیجه‌ات
🌟دوست داشتن‌های بی‌ثمرت، وقتی کسی دوستت ندارد نکن!
🌟وقتی کسی برایت وقت ندارد خودت را به زور در برنامه‌هایش !

🍃« زندگی همین است»🍃
🌟شاید، تو برای همه بگذاری
🌟ولی قرار نیست که: همه داشته
🌟باشند و برایت داشته باشند...
🌟شاید که بهانه‌هایشان برای فرار تو را نکند
🌟گاهی فقط باید بزنی و رد شوی...
🌟بگذار فکر کنند نفهمیدی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis Nazari
آروم و عادیآروم و عادی
Hadis Nazari

🌟یک وقت‌هایی، 🌟باید #خودت را به "بی‌خیالی" بزنی

🌟یک وقت‌هایی،
🌟باید را به "بی‌خیالی" بزنی
🌟بیخیال تمام آدم‌هایی که ندارند!
🌟بیخیال تمام کارهایی کـه می‌خواستی بشود ،
🌟بی‌خیال هرکس که امروز "وارد" زندگی‌ات شد و فردا رفت!
🌟بیخیالِ تلاش‌های بی‌نتیجه‌ات
🌟دوست داشتن‌های بی‌ثمرت، وقتی کسی دوستت ندارد نکن!
🌟وقتی کسی برایت وقت ندارد خودت را به زور در برنامه‌هایش !

🍃« زندگی همین است»🍃
🌟شاید، تو برای همه بگذاری
🌟ولی قرار نیست که: همه داشته
🌟باشند و برایت داشته باشند...
🌟شاید که بهانه‌هایشان برای فرار تو را نکند
🌟گاهی فقط باید بزنی و رد شوی...
🌟بگذار فکر کنند نفهمیدی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis Nazari
آروم و عادیآروم و عادی
Hadis Nazari

🌟یک وقت‌هایی، 🌟باید #خودت را به "بی‌خیالی" بزنی

🌟یک وقت‌هایی،
🌟باید را به "بی‌خیالی" بزنی
🌟بیخیال تمام آدم‌هایی که ندارند!
🌟بیخیال تمام کارهایی کـه می‌خواستی بشود ،
🌟بی‌خیال هرکس که امروز "وارد" زندگی‌ات شد و فردا رفت!
🌟بیخیالِ تلاش‌های بی‌نتیجه‌ات
🌟دوست داشتن‌های بی‌ثمرت، وقتی کسی دوستت ندارد نکن!
🌟وقتی کسی برایت وقت ندارد خودت را به زور در برنامه‌هایش !

🍃« زندگی همین است»🍃
🌟شاید، تو برای همه بگذاری
🌟ولی قرار نیست که: همه داشته
🌟باشند و برایت داشته باشند...
🌟شاید که بهانه‌هایشان برای فرار تو را نکند
🌟گاهی فقط باید بزنی و رد شوی...
🌟بگذار فکر کنند نفهمیدی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mahnaz88
عصبانیعصبانی
Mahnaz88

🕊برخیز که جان است و جهان است و جوانی🌷

🕊برخیز که جان است و
جهان است و جوانی🌷
🕊خورشید برآمد بنگر نورفشانی
هر سوی نشانی است ز مخلوق به خالق🌷
🕊قانع نشود عاشق بی‌دل به نشانیصبحتون بخیر
امروزتون مملو از شادی و آرامش و مهر 🌹

____🍃🌸🍃____

مشاهده همه ی 3 نظر
Mahnaz88
عصبانیعصبانی
Mahnaz88

🕊برخیز که جان است و جهان است و جوانی🌷

🕊برخیز که جان است و
جهان است و جوانی🌷
🕊خورشید برآمد بنگر نورفشانی
هر سوی نشانی است ز مخلوق به خالق🌷
🕊قانع نشود عاشق بی‌دل به نشانیصبحتون بخیر
امروزتون مملو از شادی و آرامش و مهر 🌹

____🍃🌸🍃____

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
الـهــεℓɦaოــام⚘
قاطیقاطی
الـهــεℓɦaოــام⚘

دیدی اکثر غذاهای خوشمزه ظاهر خوبی ندارن؟مثل فسنجون،قرمه سبزی،املت و

دیدی اکثر غذاهای خوشمزه ظاهر خوبی ندارن؟مثل فسنجون،قرمه سبزی،املت و

دیدی اکثر غذاهای خوشمزه ظاهر خوبی ندارن؟مثل فسنجون،قرمه سبزی،املت و ...
یا حتی سوپ که خوشمزه نیست ولی مفیده
پس به ماهایی که ظاهرمون خوب نیست هم پا بده،باطنمون عالیه

‌شدین‌یابازم‌بگم😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید