مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

"عشق " یعنی : #خیره شدن به چشم هایت

"عشق " یعنی : #خیره شدن به چشم هایت

"عشق " یعنی :
شدن به چشم هایت #
"عشق "یعنی :
دستانت #
"عشق " یعنی :
نفس
"عشق "یعنی :
شدن انگشتام میونه
"عشق " یعنی :
وقتی سرمو بالا که نِگاهِت کنم
ببینم تواَم به من بوده
"عشق " یعنی :
یه حس خیلی که هیج جوره نمیشه
وصفش کرد فقط باید حسش کنی
با تمام
"عشق " یعنی :
یه نفر که با تمام وجود دوسش داری
و بهت میده
من مهربون ترین دنیا
♥M♥

نظرات برای این پست غیر فعال است