مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
* من تو را به هر

*

من تو را
به هر زبانی
که ترجمه کردم
عشق شدی✨

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است