Dolunay
خواب آلودخواب آلود
Dolunay

🍁قلم خسته ی من غرق سرابم بنویس از غم

🍁قلم خسته ی من غرق سرابم بنویس از غم

🍁قلم خسته ی من غرق سرابم بنویس
از غم دوری واین درد و عذابم بنویس
توکه دانی دل من درانتظارش همه شب
ازدل پر زغم و چشم پرآبم بنویس
قلمم حوصله کن شکوه فراوان دارم
من که قاصرزبیانم توز خوابم بنویس
درسرای غزلم بانمی از جوهر خود
ازنم اشک و دل خون وکبابم بنویس
اوندانست که سهم دل شیدا خون شد
از تب عشق وسلام بی جوابم بنویس
هرچه گویم نتوان حال مرا وصف نمود
بنویس قصه ای ازحال خرابم بنویس

مشاهده همه ی 7 نظر
گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)

نامه‌ی #حسین_قدیانی به #حسن_روحانی جناب آقای روحانی! قسم به

نامه‌ی به
جناب آقای روحانی!
قسم به خون فردی چون من هرگز از فردی چون شما و شرکای‌تان آنهم نه بابت "رفتار مجرمانه" بلکه برای بیان عذرخواهی نمی‌کند! قدرمسلم سخنان شما درباره‌ی در ۲ مقطع قبل و بعد از هرگز نمایش صدق در سخن نبود! و مع‌الاسف هنوز هم سخنان‌تان بسی متغیر است! در آخرین نمونه، هنوز ۲۴ ساعت نگذشت که حضرتعالی از موضع کوتاه آمدید! سئوال اینجاست؛ از چه چیزی باید عذر بخواهم؟! از بیان حقیقت؟! الغرض! این شکایت را و نیز این حکم را چون مدالی زرین بر گردن می‌آویزم و در محضر به خود می‌بالم که دولت لیبرال شما با کارنامه‌ای ضعیف و خفیف که مایه‌ی آبروریزی جریان تَکراری حامی شما بوده، شاکی این است! شما زندان رفتن ح‌سین ق‌دیانی را شاید ببینید ولی هرگز حتی در عالم خواب هم شاهد عذرخواهی من از خودتان نخواهید بود! صدالبته به کرات نشان داده‌ام که هیچ وقت اهل قهرمان‌بازی نبوده‌ام و به وقت ضرورت، فراری از و نبوده‌ام اما من در دین امام احرار عالمم که سرش از بدن جدا شد ولی زیر بار نرفت! به معاونت حقوقی‌تان این مهم را گوشزد کنید که حسین قدیانی آزاده‌تر از آن است که از حسن روحانی معذرت بخواهد! در نهایت، توصیه می‌کنم شما را به پرهیز از حاشیه و پرداختن به متن! یعنی به کار! کاش از زندان رفتن ما نانی برای این مردم عزیز و شریف، گرم می‌شد که خود داوطلبانه روانه‌ی محبس می‌شدم! و اما همه می‌دانند که این چیزهای آمده در متن تجدیدنظرخواهی معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری، بهانه‌ای بیش نیست! هدف اصلی شرکای شما آن است که این‌جانب، زبان را قفل کنم و از دردهای این ملت شهیدپرور ننویسم و یا ناظر بر ترسی موهوم، از مهر و محبت و عشقم به امین آمال و آلام مردم؛ خامنه‌ای حکیم بکاهم اما حتم کنید که این آرزو را به گور خواهند برد شرکای شما! شجاعانه و بی‌هیچ هراسی از شما و شرکا هنوز هم معتقدم که دولتمرد یا دولتزنی که محیط زیست خدمت را اِشغال کند ولی برای مردم کار نکند، از آنجا که نمی‌شود، قطعا مقامی دون از آشغال دارد! در هر دولتی ولو دولت حزب‌اللهی، این حکم صادق است! از چه برآشفته‌اید؟! بارها شما دم از زده‌اید! کاش همین گزاره را به رفراندوم بگذارید و از آحاد ملت، نظرخواهی کنید که آیا سخن مرا قبول دارند یا نه! و هیچ واهمه‌ای ندارم این نظرسنجی فقط در میان رأی‌دهندگان به شما انجام شود! و با وجود آنکه حکم اخیر را مصداق بی‌عدالتی می‌دانم لیکن در برابر سر تعظیم فرود می‌آورم! اما قانون، نه شما!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

نامه‌ی #حسین_قدیانی به #حسن_روحانی جناب آقای روحانی!

نامه‌ی به

جناب آقای روحانی!

قسم به خون فردی چون من هرگز از فردی چون شما و شرکای‌تان آنهم نه بابت "رفتار مجرمانه" بلکه برای بیان عذرخواهی نمی‌کند! قدرمسلم سخنان شما درباره‌ی در ۲ مقطع قبل و بعد از هرگز نمایش صدق در سخن نبود! و مع‌الاسف هنوز هم سخنان‌تان بسی متغیر است! در آخرین نمونه، هنوز ۲۴ ساعت نگذشت که حضرتعالی از موضع کوتاه آمدید! سئوال اینجاست؛ از چه چیزی باید عذر بخواهم؟! از بیان حقیقت؟! الغرض! این شکایت را و نیز این حکم را چون مدالی زرین بر گردن می‌آویزم و در محضر به خود می‌بالم که دولت لیبرال شما با کارنامه‌ای ضعیف و خفیف که مایه‌ی آبروریزی جریان تَکراری حامی شما بوده، شاکی این است! شما زندان رفتن ح‌سین ق‌دیانی را شاید ببینید ولی هرگز حتی در عالم خواب هم شاهد عذرخواهی من از خودتان نخواهید بود! صدالبته به کرات نشان داده‌ام که هیچ وقت اهل قهرمان‌بازی نبوده‌ام و به وقت ضرورت، فراری از و نبوده‌ام اما من در دین امام احرار عالمم که سرش از بدن جدا شد ولی زیر بار نرفت! به معاونت حقوقی‌تان این مهم را گوشزد کنید که حسین قدیانی آزاده‌تر از آن است که از حسن روحانی معذرت بخواهد! در نهایت، توصیه می‌کنم شما را به پرهیز از حاشیه و پرداختن به متن! یعنی به کار! کاش از زندان رفتن ما نانی برای این مردم عزیز و شریف، گرم می‌شد که خود داوطلبانه روانه‌ی محبس می‌شدم! و اما همه می‌دانند که این چیزهای آمده در متن تجدیدنظرخواهی معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری، بهانه‌ای بیش نیست! هدف اصلی شرکای شما آن است که این‌جانب، زبان را قفل کنم و از دردهای این ملت شهیدپرور ننویسم و یا ناظر بر ترسی موهوم، از مهر و محبت و عشقم به امین آمال و آلام مردم؛ خامنه‌ای حکیم بکاهم اما حتم کنید که این آرزو را به گور خواهند برد شرکای شما! شجاعانه و بی‌هیچ هراسی از شما و شرکا هنوز هم معتقدم که دولتمرد یا دولتزنی که محیط زیست خدمت را اِشغال کند ولی برای مردم کار نکند، از آنجا که نمی‌شود، قطعا مقامی دون از آشغال دارد! در هر دولتی ولو دولت حزب‌اللهی، این حکم صادق است! از چه برآشفته‌اید؟! بارها شما دم از زده‌اید! کاش همین گزاره را به رفراندوم بگذارید و از آحاد ملت، نظرخواهی کنید که آیا سخن مرا قبول دارند یا نه! و هیچ واهمه‌ای ندارم این نظرسنجی فقط در میان رأی‌دهندگان به شما انجام شود! و با وجود آنکه حکم اخیر را مصداق بی‌عدالتی می‌دانم لیکن در برابر سر تعظیم فرود می‌آورم! اما قانون، نه شما!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ღℳiss Setareღ
آروم و عادیآروم و عادی
ღℳiss Setareღ

#خدایا!! #کمکم کن #قلم که در #دست می گیرم، به

!!
کن که در می گیرم، به یاد باشم و
آنچه می نگارم، مورد تو باشد.
!!
بر صفحه با ات نقشی بزن که تا زنده ام،
به مفید بودن در بی پایانت به خود ببالم.
!!
یاریم کن نگاهم.... در افق این ....
جز برای تو.....نبیند
..... جز برای تو.....#کلیدی ر#ا فشار ندهند

بهار عشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ღℳiss Setareღ
آروم و عادیآروم و عادی
ღℳiss Setareღ

#خدایا!! #کمکم کن #قلم که در #دست می گیرم، به

!!
کن که در می گیرم، به یاد باشم و
آنچه می نگارم، مورد تو باشد.
!!
بر صفحه با ات نقشی بزن که تا زنده ام،
به مفید بودن در بی پایانت به خود ببالم.
!!
یاریم کن نگاهم.... در افق این ....
جز برای تو.....نبیند
..... جز برای تو.....#کلیدی ر#ا فشار ندهند

بهار عشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

با #قلم می‌گویم: ای همزاد، ای همراه، ای هم

با #قلم می‌گویم: ای همزاد، ای همراه، ای هم

با می‌گویم:
ای همزاد، ای همراه،
ای هم سرنوشت،
هردومان حیران بازی‌های دوران‌های زشت!
شعرهایم را نوشتی،
دست‌خوش
اشک‌هایم را کجا خواهی نوشت؟

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

تو که باشی. #قلم می رقصد؛ و

تو که باشی. #قلم می رقصد؛ و

تو که باشی..
می رقصد؛
و
واژه ها،
شعر می شوند...

💙💙

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Forogh59
Forogh59

💠💠💠💠💠 سفره ی نوبرانه ی#فروردین هم جمع شد. ◀اتفاقِ

💠💠💠💠💠 سفره ی نوبرانه ی#فروردین هم جمع شد. ◀اتفاقِ

💠💠💠💠💠
سفره ی نوبرانه ی#فروردین هم جمع شد..
◀اتفاقِ خاصی نیست...⏪فقط خواستم ببینم حواست هست ؟!
◀این عمرِ ماست که دارد مثلِ باد از مقابلِ چشمانمان میگذرد..
⬅و این ماییم که در حالِ عبورِ برق آسا از ثانیه هاییم..
◀زمان را رویِ دورِ تند،گذاشته اند..
⏪داریم با سرعتِ عجیبی پیر می شویم...
👈هر ماه که می گذرد؛من و تو سی روز،مُسن تر شده ایم
و سی روز،به پایانِ داستانمان نزدیک تر.‌..
👈👈👌قلم در دستِ توست!
داستانِ زندگی ات را خوب بنویس،◀حواست به ثانیه،ثانیه اش باشد..
👈👈مبادا چند سالِ دیگر؛حوالیِ دهه ی شصت یا هفتادِ زندگی؛حسرتِ روزهایِ بر باد رفته ات را بخوری...
👈👈مبادا خاطره ی خوبی نداشته باشی؛که با افتخار،برایِ نوه هایت تعریف کنی!❤ماه زیبا و بهشتی اردیبهشت بر شما مبارک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید