آقای #رحمانی_فضلی! ناخواسته نقد همراه باطنز مهران مدیری در #برنامه_دورهمی درباره

آقای ! ناخواسته نقد همراه باطنز مهران مدیری در درباره بحران مدیریت دولتی‌ها و‌ بی تدبیری آنها را تایید ومستندی برای آن ذکر کرده است که مدیری، هرگز نمی‌توانست روی آنتن زنده به آن اشاره کند.

وزیر کشور حسن به رفتار رییس جمهور آمریکا در سیل آمریکا اشاره می‌کند که دستمال کاغذی بین مردم توزیع می‌کرده است!

خب جناب وزیر! مجری دورهمی مستحق توبیخ ولی شما بگویید رییس جمهور ما دریک هفته اول بحران سیل کجا بود، درستاد بحران؟ در بین سیلزدگان و و در ؟ یا تدبیر می‌کرد تاجلوی سیل در هفته دوم فروردین را بگیرد؟ یاهیچکدام بلکه ایشان در هفته اول بحران کشور در جزائر خوش آب و هوای درحال آفتاب گرفتن بودند! هرچند هیچ تصویری از این سفر وی هم منتشر نشده وخدا کند ادعای دیگری که مطرح است، درست نباشد).

زلزله قابل پیش بینی نیست اما سیل که قابل پیش بینی وطبعا خسارت آن قابل پیشگیری است. چرا با اینکه برخی از دلسوزان از ترسالی وبارش‌های بسیار فروردین امسال خبر داده بودند، نتوانستید از خسارت‌های مادی ومعنوی آن پیشگیری کنید؟


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید