محمّد
محمّد

#ماتیلدا : «زندگی همیشه اینقدر سخته، یا فقط وقتی بچه ‏ای اینطوریه؟»

#ماتیلدا : «زندگی همیشه اینقدر سخته، یا فقط وقتی بچه ‏ای اینطوریه؟»

: «زندگی همیشه اینقدر سخته، یا فقط وقتی بچه ‏ای اینطوریه؟»
: «همیشه اینطوریه.»

Film Title: [ - 1994]
Director: [ ]
Writer: [ ]
------
@tinymoviez

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید