ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

من تنهایم تو هم تنهایی بیا با هم تنها

من تنهایم
تو هم تنهایی
بیا با هم تنها باشیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

همیشه چوب ســـــــوختنی نیست خـــــوردنی هم هست ما گاهی

همیشه چوب ســـــــوختنی نیست
خـــــوردنی هم هست
ما گاهی چوبِ ســــــادگیمون رو می خوریم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

بزرگتــرین اشتبــاه یک مـَرد اینـه کـه بـه مَـرد دیگـه ای

بزرگتــرین اشتبــاه یک مـَرد اینـه کـه
بـه مَـرد دیگـه ای فرصـت ایجــاد لبخـند
روی لبهـای زنِ موردِ علــاقه اش رو بـده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

مردم این روزها قیمت هر چیزی رو میدونن ولی ارزش

مردم این روزها قیمت هر چیزی رو میدونن
ولی ارزش هیچی رو نمیدونن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

روزها نمی گذرند ما میگذریم از هم و

روزها نمی گذرند
ما میگذریم
از هم
و هیچکس سوالى نکرد
حداکثر سرعت مجاز چه بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
لبـخنـدعـشـق

لبـخنـدعـشـق

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

بزرگترین شانس زندگی من اینه که هر روز با تو زندگی

بزرگترین شانس زندگی من اینه که هر روز با تو زندگی می‌کنم.

تو بهترینی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

مهم نیست که رئیس این خانه چه کسی باشد،

مهم نیست که رئیس این خانه چه کسی باشد،

تا زمانی که روز را با یک جمله‌ی عاشقانه به آخربرسانیم. دوستت دارم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

هر لحظه اززندگیم را که برای تو صرف می‌کنم،

هر لحظه اززندگیم را که برای تو صرف می‌کنم،

متوجه می‌شوم که چقدرخوش شانس هستم

که چنین زندگی شگفت انگیزی را با تودارم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

تو همیشه هستی، بخشی از خوشبختی

تو همیشه هستی،

بخشی از خوشبختی

نیمه گمشده من

بهترین دوست من.

رویای حقیقی من

شانه من برای تکیه تواست

همه چیز من.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید