چشمانت را نمی‌فهمم هیچ وقت ارتباط برقرار نکردم با

چشمانت را نمی‌فهمم هیچ وقت ارتباط برقرار نکردم با

چشمانت را نمی‌فهمم
هیچ وقت ارتباط برقرار نکردم
با هنرهای مفهومی.
با منِ سنتی
به زبان ساده‌ی نوازش،
با دستانت حرف بزن...

مشاهده همه ی 11 نظر