✴✔✴ویـــــــــŃÁŚŤÁŔÁŃنــکســـــــ✴✔✴
✴✔✴ویـــــــــŃÁŚŤÁŔÁŃنــکســـــــ✴✔✴

@IlIi7070 ما بش میگیم آقای صدا شما بگو #دی

@IlIi7070
ما بش میگیم آقای صدا شما بگو او
ما بش میگیم اعتبار اکسو شما بگو
ما بش میگیم خدای جذابیت شما بگو#سهون
ما بش میگیم ته شعور شما بگو#لی
ما بش میگیم پایه رپ احساسی شما بگو#چانیول
ما بش میگیم ته مرام شما بگو#سوهو
ما بش میگیم خدای احساس شما بگو#لوهان
ما بش میگیم ته انگیزه شما بگو#چن
ما بش میگیم نخبه شما بگو
ما بش میگیم صدای بهشتی شما بگو#بکهیون
ما بش میگیم پدر اکسو شما بگو#کریس
ما بش میگیم سنجاب شکمو شما بگو#شیومین
ما بش میگیم # شما بگو اکسو

کدومشون؟؟؟؟؟

مشاهده همه ی 2 نظر
✴✔✴ویـــــــــŃÁŚŤÁŔÁŃنــکســـــــ✴✔✴
✴✔✴ویـــــــــŃÁŚŤÁŔÁŃنــکســـــــ✴✔✴

ما بش میگیم آقای صدا شما بگو #دی-او ما بش

ما بش میگیم آقای صدا شما بگو
ما بش میگیم اعتبار اکسو شما بگو
ما بش میگیم خدای جذابیت شما بگو#سهون
ما بش میگیم ته شعور شما بگو#لی
ما بش میگیم پایه رپ احساسی شما بگو#چانیول
ما بش میگیم ته مرام شما بگو#سوهو
ما بش میگیم خدای احساس شما بگو#لوهان
ما بش میگیم ته انگیزه شما بگو#چن
ما بش میگیم نخبه شما بگو
ما بش میگیم صدای بهشتی شما بگو#بکهیون
ما بش میگیم پدر اکسو شما بگو#کریس
ما بش میگیم سنجاب شکمو شما بگو#شیومین
ما بش میگیم # شما بگو اکسو

"تقدیم به همه اکسو لاورا"

مشاهده همه ی 59 نظر