نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

از خواهش دست‌های من تا خیال شانه‌های تو هزارها

از خواهش دست‌های من تا خیال شانه‌های تو هزارها

از خواهش دست‌های من
تا خیال شانه‌های تو
هزارها واژه بیتاب
و هزارها فاصله باقی‌ست...

♥️

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

کاش بعضی ها غریبه می ماندند. آشنا که می

کاش بعضی ها غریبه می ماندند. آشنا که می

کاش بعضی ها
غریبه می ماندند...
آشنا که می شوند، چقدر غریبت می کنند...💖

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

همه چیز را که نمی شود نوشت .! بعضی

همه چیز را که نمی شود نوشت .! بعضی

همه چیز را که نمی شود نوشت ..!
بعضی دوستت دارم ها فقط لب مرا میخواهد و گوش تو را که بی فاصله بگویم : دوستت دارم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MOHAMMAD
بی‌حالبی‌حال
MOHAMMAD

ـــــــــــــ چه حالِ خوبی دارد دوست

ـــــــــــــ چه حالِ خوبی دارد دوست

ـــــــــــــ

چه حالِ خوبی دارد
دوست داشتنت
سر صبح ..!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ❣

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید