تِـೋـمِـೋـضِـೋـی آلِـೋـآیآمِـೋـ
آروم و عادیآروم و عادی
تِـೋـمِـೋـضِـೋـی آلِـೋـآیآمِـೋـ

🌼🍃خوشبختۍ زمانیست ڪہ وجودت بہ دیگران آرامش میدهد

🌼🍃خوشبختۍ زمانیست ڪہ وجودت بہ دیگران آرامش میدهد

🌼🍃خوشبختۍ
زمانیست ڪہ وجودت
بہ دیگران آرامش میدهد

هرزمان
احساس ڪردۍ دیگران
درڪنارت
آرامش دارند بدان
ڪہ خوشبختی
چون خودت آرامی
ڪہ میتوانۍ
دیڪَران را آرام ڪنی🍃🌼

@zahra_1348

ســـرای دوستی ها
مشاهده همه ی 9 نظر