Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

شب که می شود عاشقانه هایم دلتنگ

شب که می شود
عاشقانه هایم
دلتنگ تو می شوند
وخیره به راهی که قرار است
از آن عبور کنی ...


ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

شب که می شود عاشقانه هایم دلتنگ

شب که می شود
عاشقانه هایم
دلتنگ تو می شوند
وخیره به راهی که قرار است
از آن عبور کنی ...


لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

شب که می شود عاشقانه هایم دلتنگ

شب که می شود
عاشقانه هایم
دلتنگ تو می شوند
وخیره به راهی که قرار است
از آن عبور کنی ...


ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

شب که می شود عاشقانه هایم دلتنگ

شب که می شود
عاشقانه هایم
دلتنگ تو می شوند
وخیره به راهی که قرار است
از آن عبور کنی ...


ســـوگـــند عـــشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

شب که می شود عاشقانه هایم دلتنگ

شب که می شود
عاشقانه هایم
دلتنگ تو می شوند
وخیره به راهی که قرار است
از آن عبور کنی ...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

شب که می شود عاشقانه هایم دلتنگ

شب که می شود
عاشقانه هایم
دلتنگ تو می شوند
وخیره به راهی که قرار است
از آن عبور کنی ...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

شب که می شود عاشقانه هایم دلتنگ

شب که می شود
عاشقانه هایم
دلتنگ تو می شوند
وخیره به راهی که قرار است
از آن عبور کنی ...


سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

شب که می شود عاشقانه هایم دلتنگ

شب که می شود
عاشقانه هایم
دلتنگ تو می شوند
وخیره به راهی که قرار است
از آن عبور کنی ...


لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

شب که می شود عاشقانه هایم دلتنگ

شب که می شود
عاشقانه هایم
دلتنگ تو می شوند
وخیره به راهی که قرار است
از آن عبور کنی ...


لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

شب که می شود عاشقانه هایم دلتنگ

شب که می شود
عاشقانه هایم
دلتنگ تو می شوند
وخیره به راهی که قرار است
از آن عبور کنی ...


اَلمـاس هـآیِ درخشـآنـ ـــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید