گاهـی. از عــشق هــم؛ باشڪوه تــر است. بودن

گاهـی. از عــشق هــم؛ باشڪوه تــر است. بودن

گاهـی.. از عــشق هــم؛
باشڪوه تــر است..
بودن با کسی که خوب بلد است،
زخم هایت را ببوسـد..!💋💜


‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌ ‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‎‌┄═✾🍃ℒℴνℯ❤🍃✾═┄
‌ ‌‌ ‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

گاهـی. از عــشق هــم؛ باشڪوه تــر است. بودن

گاهـی. از عــشق هــم؛ باشڪوه تــر است. بودن

گاهـی.. از عــشق هــم؛
باشڪوه تــر است..
بودن با کسی که خوب بلد است،
زخم هایت را ببوسـد..!💋💜


‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌ ‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‎‌┄═✾🍃ℒℴνℯ❤🍃✾═┄
‌ ‌‌ ‌‎‌‌‎‌‎‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید