رَس☆ــا
قبراققبراق
رَس☆ــا

آرزوی یکی نان شب است
آرزوی یکی نان شب است و آرزوی یکی...

پیرمرد بازنشسته بود. از وضعیت زندگی شکایت داشت. میگفت دخل وخرجش نمیخواند. میگفت بَرج زندگی‌اش زیاداست. نوه‌ها می‌آیند. یکی ازدخترهایش گرفته و با دخترکوچکش با آنها زندگی میکنند.

میگفت همیشه دوست داشتم جمعه‌هادورم پر از باشد. فرزندانم،فامیل و یا حتی اهالی محل. درکنار هم حرفی بزنیم، میوه‌ای بخوریم،شامی نوش جان کنیم و منتظرآمدن روزهای تازه باشیم. حالا اماخدا خدا میکنم کسی زنگ در خانه رانزند. با دست خالی چگونه از فرزندانم کنم.

ماه به نیمه نرسیده، کف‌گیر ‌ام به ته دیگ میخورد. نمیدانم با این قیمت‌هاچه کنم؟ گویا کسی در این شهرخبری از ما ندارد.

پیرمرد راست میگفت، گویا کسی از ماخبر ندارد. او بعد از سال‌ها نگران آینده خود است.

زندگی که با هزار سختی آن را ساخته وامروز دوست دارد در زیر چتر تلاش‌های خود در کنار فرزندانش آرام و بدون زندگی کند. انتظار عجیبی نیست. در همه جای دنیا بازنشستگی اینگونه تعریف می‌شود؛ دوران بعد از سال‌ها کار.

پیرمرد نگران است و من جوان نیزنگران. آینده نیز برای من و هم نسلان من مبهم است. خرید خانه، ماشین، تشکیل زندگی،بیشتر شبیه یک تا امکان دردسترس.

خبر بالا رفتن قیمت دلار، به عرش رسیدن قیمت سکه، گران شدن کالاهای اساسی و مصرفی، هر روز همچون زهرآگین به قلب نسلی می‌نشیند که به دنبال ساختن یک زندگی است.

گویا آنهایی که در مسند قدرت هستند، ازخود نمیپرسند حالا که ابر مشکلات برکشور سایه افکنده است؛ مردم چگونه میکنند. کارگر کارخانه‌ای که چندماه است نگرفته است، روزهارا چگونه شب میکند و شب‌ها راچگونه صبح میکند؟

از آرزو حرف زدیم. برای برخی، آرزویعنی نان شب. اگر سفره شام نانی داشته باشدو آبی یعنی ستاره شانس روی خودرا نشان داده و آرزویی شده است.

این روزها خجالت حس بسیاری ازپدرهای این سرزمین است. از فرزند ازهمسر. خجالت از اینکه نمیتوانندخواسته‌های آنها را برآورده کنند.

این روزها میوه‌ها در میوه فروشی‌ها یکجا با نظم و ترتیب کنار هم نشسته‌اندوبرای بخشی از مردم از رنگ‌ها هستند و اینکه باخود مرور کنند شکل برخی از میوه‌هاچگونه است.

در همه شهر اما داستان اینگونه نیست.آنسوتر، پسرکی به واسطه پول‌های ، پشت ماشین گران قیمت خودمی‌تازد و از ثروت به دست آمده ازفروش دلار، ماشین و سکه لذت میبرد.

اقتصاد سرطان گرفته ایران، برخی‌ها راچنان بالا برده است که حتی از همنشینی با ابرها هم راضی نیستند وبرخی دیگر زیر زمین بالاترین جایی است که در آن می‌کنند.

باید فکری کرد. این سبک زندگی قاتل است. امید پیرمرد به فردا و امیدجوان به آینده. این سبک زندگی فقط به کام کسانی است که هستند و بر روی خون مردم خانه می‌سازند!

مشاهده همه ی 3 نظر
ذهنیک
ذهنیک

ذهنیک : #دانشمندان #استرالیایی به رهبری یک #محقق #ایرانی ، #موفق

 لینک
ذهنیک : #دانشمندان #استرالیایی به رهبری یک #محقق #ایرانی ، #موفق

ذهنیک : به رهبری یک ، به ساخت ‌ای شدند که قادر به تبدیل به و برعکس، بنا به دستور کاربر، است. تنها کاری که شما باید بکنید، تنظیم دمای آن است.
این ماده انتخابی راه مناسبی برای محافظت در مقابل پرتوهای است
.ذهنیک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید