(فرهاد)متین
(فرهاد)متین

همين ديگه ، تا يه چيزي ميشه،تا به يه جايي ميرسند،

همين ديگه ، تا يه چيزي ميشه،تا به يه جايي ميرسند، ادم رو پشيمون ميكنند، از فكر هايي كه در موردشون كرديم، از كارايي كه براشون كرديم، از حرفاي خوبي كه در موردشون زديم، از همه چيز ادم رو پشيمون ميكنن،جوري كه حتي ديگه راضي نيستي واسشون يك قدم هم برداري!
ادم پشيمون ميشه، از همه چيز،
اول فكر ميكردي طرف لياقت اينهمه كار رو داره، لياقت اين همه قدم رو داره براش برداري! اما يكم كه گذشت، يكم كه رد شد، با لگد كه زد زير همه ي كاراي خوبي كه براش كردي، ميفهمي همش فكر بوده!
كاش كنار اين امپول هاي تقويتي و قرص هاي ويتامينه كه اين دكترها برامون ميپيچن نسخه اشو، يك قرصي هم بود به اسم لياقت، كه روزي يك بار تجويز ميكردن واسمون، كه در كنار اين قرص هاي ويتامينه كه براي سلامتي جسممون ميخوريم، يه دونه هم قرص لياقت واسه سلامتي روانمون ميخورديم، كه قدر بدونيم، كه لگد نزنيم به خوبي هايي كه درحقمون كردن!

هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید