بــیــ ـدار
آروم و عادیآروم و عادی
بــیــ ـدار

تهران هرچقدر هم كه جهنّم باشد. بهشت بزرگى دارد

تهران هرچقدر هم كه جهنّم باشد. بهشت بزرگى دارد

تهران
هرچقدر هم كه جهنّم باشد...
بهشت بزرگى دارد
كه برايش ميميرند!


مشاهده همه ی 62 نظر