دل کندن رو بلد باش
دل کندن رو بلد باش

وقتی یک رابطه تمام می شود، باید تمام شدنش را

وقتی یک رابطه تمام می شود، باید تمام شدنش را

وقتی یک رابطه تمام می شود،
باید تمام شدنش را پذیرفت
نه اینکه آنقدر ادامه اش داد
که با تحقیر یا خیانت تمام شود...!

‌آبادی

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♡MαԋƚαႦ ♡
ورزشکارورزشکار
♡MαԋƚαႦ ♡

درد اینجاست که؛ درد را نمی شود به کسی

درد اینجاست که؛
درد را نمی شود
به کسی حالی کرد …

‌آبادی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید