انت مولا و انا هر چه صلاح است حسین
انت مولا و انا هر چه صلاح است حسین

🎼دل تنگم آه ای سامرا 🎤 میثم مطیعی

دل تنگم آه ای سامرا

🎼دل تنگم آه ای سامرا

🎤 میثم مطیعی


کنج زندان بلا هم عاشقی مرسوم بود
•[#مولا‌امام‌حسن‌عسکرۍ_ع]•برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@z_a_h_r_a767919

یه ماهه سینه میزنم به عشق اربعین آقا #اربعین

یه ماهه سینه میزنم به عشق اربعین آقا #اربعین
یا حسین

یه ماهه سینه میزنم به عشق اربعین آقانظرات برای این پست غیر فعال است
گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)

🔹 حکایتی از #امام_صادق (ع) درباره #غلوکنندگان . آنها که یک

🔹 حکایتی از #امام_صادق (ع) درباره #غلوکنندگان . آنها که یک

🔹 حکایتی از (ع) درباره .. آنها که یک انسان، حتی ائمه را نعوذبالله به میرسانند.. ببینید رفتار امام با و چقدر جدی و قاطعانه است..

چه خوب به مجالس که میرویم، گاهی برای هم بگوییم.. برای کوچکترها برای بزرگترها.. از هم حدیث و سیره بخواهیم..


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)

🔹 حکایتی از #امام_صادق (ع) درباره #غلوکنندگان . آنها که یک

🔹 حکایتی از #امام_صادق (ع) درباره #غلوکنندگان . آنها که یک

🔹 حکایتی از (ع) درباره .. آنها که یک انسان، حتی ائمه را نعوذبالله به میرسانند.. ببینید رفتار امام با و چقدر جدی و قاطعانه است..

چه خوب به مجالس که میرویم، گاهی برای هم بگوییم.. برای کوچکترها برای بزرگترها.. از هم حدیث و سیره بخواهیم..


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)

🔵 بعضیام هستن هر اتفاقی میفته، فوری یه روایت درباره ربطش

🔵 بعضیام هستن هر اتفاقی میفته، فوری یه روایت درباره ربطش

🔵 بعضیام هستن هر اتفاقی میفته، فوری یه روایت درباره ربطش به علائم پیدا میکنن و می چسبونن به !

اما علائم ظهور (عج) دو دسته هستند، علائم حتمی 6 مورد هستن و اونا حتما و قطعا رخ خواهند داد.👆👆

✍ منبع روایات و مطالعه بیشتر: http://yon .ir/6qkx
فاصله بعد از yon را بردارید

(ع) (ع)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)

🔷 چرا ائمه #قیام نمیکردند؟ چرا #امام_زمان(عج) ظهور نمیکند؟

🔷 چرا ائمه #قیام نمیکردند؟ چرا #امام_زمان(عج) ظهور نمیکند؟

🔷 چرا ائمه نمیکردند؟ چرا (عج) ظهور نمیکند؟

313 یار معروف امام زمان چه کسانی هستند؟ کل شان یا ؟

آیا هنوز بعد از قرنها، 313 نفر نبوده اند تا (عج) کند؟ یا چیز دیگری است👆

شرط ظهور و جهانی است..

(ع)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید