تراشه تصویر
خوشحالخوشحال
تراشه تصویر

کلیپ 219(قسمت بیست و هفتم آموزش icdl مهارت سوم : word)درایستاگرم

کلیپ 219(قسمت بیست و هفتم آموزش icdl مهارت سوم : word)درایستاگرم

کلیپ 219(قسمت بیست و هفتم آموزش icdl مهارت سوم : word)درایستاگرم وصفحات موسسه تراشه قرارگرفت
شما عزیزان میتوانید برای شرکت در دوره های کامل این بخش باما تماس حاصل نمایید.
آدرس: تهران-مترو طالقانی-خیابان سمیه ، روبه روی برج سپهر ، پلاک 72
021-88828821
09357482000
اینستاگرم : tarashe_tasvir
اینستاگرم مدیریت : abolghsemi59
telegram: @ttarashe

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تراشه تصویر
خوشحالخوشحال
تراشه تصویر

کلیپ 216(قسمت بیست و ششم آموزش icdl مهارت سوم : word)درایستاگرم

کلیپ 216(قسمت بیست و ششم آموزش icdl مهارت سوم : word)درایستاگرم

کلیپ 216(قسمت بیست و ششم آموزش icdl مهارت سوم : word)درایستاگرم وصفحات موسسه تراشه قرارگرفت
شما عزیزان میتوانید برای شرکت در دوره های کامل این بخش باما تماس حاصل نمایید.
آدرس: تهران-مترو طالقانی-خیابان سمیه ، روبه روی برج سپهر ، پلاک 72
021-88828821
09357482000
اینستاگرم : tarashe_tasvir
اینستاگرم مدیریت : abolghsemi59
telegram: @ttarashe

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تراشه تصویر
خوشحالخوشحال
تراشه تصویر

کلیپ 214(قسمت بیست و پنجم آموزش icdl مهارت دوم : معرفی

کلیپ 214(قسمت بیست و پنجم آموزش icdl مهارت دوم : معرفی

کلیپ 214(قسمت بیست و پنجم آموزش icdl مهارت دوم : معرفی کتابخانه ها)درایستاگرم وصفحات موسسه تراشه قرارگرفت
شما عزیزان میتوانید برای شرکت در دوره های کامل این بخش باما تماس حاصل نمایید.
آدرس: تهران-مترو طالقانی-خیابان سمیه ، روبه روی برج سپهر ، پلاک 72
021-88828821
09357482000
اینستاگرم : tarashe_tasvir
اینستاگرم مدیریت : abolghsemi59
telegram: @ttarashe

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تراشه تصویر
خوشحالخوشحال
تراشه تصویر

کلیپ 212(قسمت بیست و چهارم آموزش icdl مهارت دوم :روش های

کلیپ 212(قسمت بیست و چهارم آموزش icdl مهارت دوم :روش های

کلیپ 212(قسمت بیست و چهارم آموزش icdl مهارت دوم :روش های نمایش فایل و پوشه)درایستاگرم وصفحات موسسه تراشه قرارگرفت
شما عزیزان میتوانید برای شرکت در دوره های کامل این بخش باما تماس حاصل نمایید.
آدرس: تهران-مترو طالقانی-خیابان سمیه ، روبه روی برج سپهر ، پلاک 72
021-88828821
09357482000
اینستاگرم : tarashe_tasvir
اینستاگرم مدیریت : abolghsemi59
telegram: @ttarashe

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تراشه تصویر
خوشحالخوشحال
تراشه تصویر

کلیپ 210(قسمت بیست و سوم آموزش icdl مهارت دوم :حذف اطلاعات

کلیپ 210(قسمت بیست و سوم آموزش icdl مهارت دوم :حذف اطلاعات

کلیپ 210(قسمت بیست و سوم آموزش icdl مهارت دوم :حذف اطلاعات و بازیابی آن)درایستاگرم وصفحات موسسه تراشه قرارگرفت
شما عزیزان میتوانید برای شرکت در دوره های کامل این بخش باما تماس حاصل نمایید.
آدرس: تهران-مترو طالقانی-خیابان سمیه ، روبه روی برج سپهر ، پلاک 72
021-88828821
09357482000
اینستاگرم : tarashe_tasvir
اینستاگرم مدیریت : abolghsemi59
telegram: @ttarashe

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تراشه تصویر
خوشحالخوشحال
تراشه تصویر

کلیپ 208(قسمت بیست و دوم آموزش icdl مهارت دوم :نسخه برداری

کلیپ 208(قسمت بیست و دوم آموزش icdl مهارت دوم :نسخه برداری

کلیپ 208(قسمت بیست و دوم آموزش icdl مهارت دوم :نسخه برداری و انتقال فایل و پوشه)درایستاگرم وصفحات موسسه تراشه قرارگرفت
شما عزیزان میتوانید برای شرکت در دوره های کامل این بخش باما تماس حاصل نمایید.
آدرس: تهران-مترو طالقانی-خیابان سمیه ، روبه روی برج سپهر ، پلاک 72
021-88828821
09357482000
اینستاگرم : tarashe_tasvir
اینستاگرم مدیریت : abolghsemi59
telegram: @ttarashe

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تراشه تصویر
خوشحالخوشحال
تراشه تصویر

کلیپ 206(قسمت بیست و یکم آموزش icdl مهارت دوم :روش انتخاب

کلیپ 206(قسمت بیست و یکم آموزش icdl مهارت دوم :روش انتخاب

کلیپ 206(قسمت بیست و یکم آموزش icdl مهارت دوم :روش انتخاب فایل و پوشه)درایستاگرم وصفحات موسسه تراشه قرارگرفت
شما عزیزان میتوانید برای شرکت در دوره های کامل این بخش باما تماس حاصل نمایید.
آدرس: تهران-مترو طالقانی-خیابان سمیه ، روبه روی برج سپهر ، پلاک 72
021-88828821
09357482000
اینستاگرم : tarashe_tasvir
اینستاگرم مدیریت : abolghsemi59
telegram: @ttarashe

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تراشه تصویر
خوشحالخوشحال
تراشه تصویر

کلیپ 204(قسمت بیستم آموزش icdl مهارت دوم :ایجاد کردن فایل و

کلیپ 204(قسمت بیستم آموزش icdl مهارت دوم :ایجاد کردن فایل و

کلیپ 204(قسمت بیستم آموزش icdl مهارت دوم :ایجاد کردن فایل و پوشه)در اینستاگرم وصفحات موسسه تراشه تصویرقرارگرفت
شما عزیزان میتوانید برای شرکت در دوره های کامل این بخش باما تماس حاصل نمایید.
آدرس: تهران-مترو طالقانی-خیابان سمیه ، روبه روی برج سپهر ، پلاک 72
021-88828821
09357482000
اینستاگرم : tarashe_tasvir
اینستاگرم مدیریت : abolghsemi59
telegram: @ttarashe

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تراشه تصویر
خوشحالخوشحال
تراشه تصویر

کلیپ 203(سفری کوتاه به باغ عفیف آباد یا باغ گلشن در

کلیپ 203(سفری کوتاه به باغ عفیف آباد یا باغ گلشن در

کلیپ 203(سفری کوتاه به باغ عفیف آباد یا باغ گلشن در استان فارس)در اینستاگرم وصفحات موسسه تراشه تصویرقرارگرفت

این باغ در خیابان عفیف آباد شهر شیراز واقع است و هم اکنون در اختیار ارتش قرار دارد و یکی از بزرگ‌ترین موزه‌های سلاح خاور میانه در آن وجود دارد.
در این موزه سلاح های گرانبهایی همچون تفنگ ناصرالدین شاه، رضا شاه ومحمد رضا شاه پهلوی و مسلسل رییس علی دلواری دیده می شود.جلوی پلکان ورودی نیز ارابه ای ویژه ی تشییع جنازه ی رضا شاه پهلوی و توپ فتح علی شاه قاجار دیده می شود.
سازنده عمارت باغ، میرزا علی محمدخان قوام الملک دوم است که در سال ۱۲۸۴ ه.ق. آن را احداث نمود،این باغ در دوره صفویه از باغهای آباد و مهم شیراز و محل نزول پادشاهان بوده است. یعقوب خان ذوالقدر حکمران فارس در زمان شاه عباس صفوی، در قسمتی از اراضی .این باغ قلعه‌ای محکم ساخته و برای بنای این قلعه سنگ های گورستان جعفرآباد و مصلی را بکار برده است.
باغ عفیف آباد وسعتی حدود ۱۲۷۰۰۰ متر مربع دارد.

برای شرکت در دوره های کامل تور لیدری(راهنمای گردشگری) با ما تماس حاصل نمایید
خیابان سمیه ، روبه روی برج سپهر ، پلاک 72
021-88828821
09357482000
اینستاگرم : tarashe_tasvir
telegram: @ttarashe

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تراشه تصویر
خوشحالخوشحال
تراشه تصویر

کلیپ 202(قسمت نوزدهم آموزش icdl مهارت دوم :آشنایی با فایل و

کلیپ 202(قسمت نوزدهم آموزش icdl مهارت دوم :آشنایی با فایل و

کلیپ 202(قسمت نوزدهم آموزش icdl مهارت دوم :آشنایی با فایل و پوشه)در اینستاگرم وصفحات موسسه تراشه تصویرقرارگرفت
شما عزیزان میتوانید برای شرکت در دوره های کامل این بخش باما تماس حاصل نمایید.
آدرس: تهران-مترو طالقانی-خیابان سمیه ، روبه روی برج سپهر ، پلاک 72
021-88828821
09357482000
اینستاگرم : tarashe_tasvir
اینستاگرم مدیریت : abolghsemi59
telegram: @ttarashe

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید