rezvaneh
rezvaneh

وکیل طلاق توافقی به گفته وکیل خانواده چنانچه زوجین برای

 لینک

وکیل طلاق توافقی
به گفته وکیل خانواده چنانچه زوجین برای طلاق توافقی وکیل بگیرند مدت زمان آن ۱ ماه خواهد بود و در صورت تعیین وکیل طلاق توافقی نیازی به حضور زوجین در دادگاه نمی باشد و اجرای صیغه طلاق توافقی در دفترخانه ازدواج و طلاق با حضور وکیل طلاق توافقی انجام خواهد شد.

پیشنهاد می گردد که زوجین به منظور جلوگیری از رجوع مکرر به دادگستری و دخالت طرفین در طلاق و کوتاه شدن زمان صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین مشاوره در خصوص توافقات نسبت به مشاوره حقوقی طلاق توافقی اقدام نمائید.

مشاوره طلاق توافقی
مشاوره طلاق توافقی قبل از هر عمل حقوقی یک ضرورت است چرا که نااگاهی افراد از قوانین و مقررات ممکن است پیامدهای جبران ناپذیر داشته باشدو دشواریها و پیچیدگیهای پرونده های حقوقی به حدی است که اشخاص بدون مشورت وکیل نمیتوانند آن را حل و فصل نمایند.

از این جهت برای رفاه شما عزیزان مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری در نظر گرفته شده است که افراد بتوانند از این خدمات استفاده نمایند. مزایای مشاوره حقوقی استفاده ار نطرات وکیل طلاق توافقی در حوزه تخصصی و پیگیری مستمر پرونده می باشد.

مدارک مورد نیاز برای طلاق توافقی
۱ – سند ازدواج یا ( عقدنامه )
در صورتی که عقدنامه یا سند اذدواج در دسترس یکی از طرفین نباشد یا مفقود شده باشد می توانند به دفتر خانه ای که ازدواج کرده اند مراجعه و رونوشت آن را اخذ نمایند.
۲ – شناسنامه و کارت ملی زوجین
۳ – در صورتی که زوجه وکالت محضری طلاق دارد ( این مورد فقط زمانی است که زوجه وکالت محضری طلاق از زوج را داشته باشد)
۴ – توافق نامه زوجین در خصوص پرداخت مهریه یا بذل مهریه، نفقه، حضانت در صورت داشتن فرزندان مشترک، اجرت المثل ایام زندگی مشترک، ملاقات با فرزند و جهیزیه زوجه
۵ – گواهی عدم بارداری زوجه یا نامه پزشک قانونی مبتی بر تایید دوشیزگی زوجه
۶ – دریافت گواهی عدم انصراف از طلاق از مراکز مشاوره

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید