گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)

🔷 توی سریال های صداوسیما چخبره؟ چقدر تم #قتل. #افسردگی. #بیکاری

🔷 توی سریال های صداوسیما چخبره؟ چقدر تم #قتل. #افسردگی. #بیکاری

🔷 توی سریال های صداوسیما چخبره؟ چقدر تم .. .. .. .. .
سریالهای خانگی و دیگه صد بدتر..

این همه پول از بیت المال برای همچنین خوراک های سمی خرج میشه.. چرا چهار تا و خلاق و مُبلغ انسانیت و مهربانی و عشق رو میدون نمیدید.. واقعا چرا؟

مملکت دست یه مشت نویسنده و کارگردان روان پریش افتاده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید