احمدهمωفـر ؏شღق
احمدهمωفـر ؏شღق

•|💣|• #منتظرآنہ{💕✨} سر هر چهار راهے

•|💣|• #منتظرآنہ{💕✨} سر هر چهار راهے

•|💣|•
{💕✨}

سر هر چهار راهے
گݪ نرگس‌مے‌فروشند...💸
چرا سر هیچ چهار راهے
یادټـــ نیفتادم😞💔
ڪم‌خࢪیداࢪترین‌گݪ‌نرگـس :)
شرمندهـ‌ام...

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید