مرکز آموزش ایپک گرافیک
مرکز آموزش ایپک گرافیک

کرم نما و فرودآ که خانه خانۀ توست !

کرم نما و فرودآ که خانه خانۀ توست !

کرم نما و فرودآ که خانه خانۀ توست !

به قلم : دکتر علی اصغر شعر دوستدر انشقاق عرش، از روزنه ای گشاده به سمت فرش، رحمت خداوندی بر انسان نازل شد. عرشیان گلی از باغستان خدا هدیۀ فرشیان کردند. و هنوز فرشیان عطر آن گل را در مشام خود دارند و هر جا که آفتاب بر آن بتابد و باران بر آن ببارد، عطر آن گل را فرایاد می آورند.

انتظار، خیرگی چشمهای زمینیان است؛ شاید به آن روزنه ای که عرش گشوده است. چشم دوختن به آن خورشید است که از روزنه در تابش است و انوار بهشتی بر زمین می افشاند، اما... اما انسان آنچه را که باید، از عرش ستانده است. که انسان خواستنی ترین گلهای بهشتی را با عمیق ترین نیاز دلش چیده است و زمین بارها و بارها در گلبارانی بهشت و بهشتیان مطهر شده است.


خواندن ادامه مطلب: https://bit.ly/2tcHxIVhttp://www.sheardoost.ir
http://instagram.com/sheardoost www.aparat.com/shahriaran1380
https://t.me/sheardoost_ir1

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید